دکتر کاظم رسول زاده طباطبائی

دکتر کاظم رسول زاده طباطبائی دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر کاظم رسول زاده طباطبائی

Dr. Kazem Rasoolzade Tabatabaee

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تشدیدی ناشی از تابش موضعی میدان مغناطیسی کم شدت با فرکانس بسیار پایین بر سیگنال های مغزی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 5، شماره: 1
2 اثر توانبخشی شناختی به کمک رایانه و دارو درمانگری در بازداری پاسخ و زمان واکنش کودکان نارسا توجه/ فزون کنش (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 1
3 اثربخشی الگوی زوج درمانگری تلفیقی خود تنظیم گری-دلبستگی بر رضایت زناشویی و سلامت روانی زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 7، شماره: 1
4 اثربخشی برنامه درمانگری مقابله ای کت در کاهش نشانه های درونی سازی شده کودکان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 7، شماره: 28
5 اثربخشی درمان بومی فراتشخیصی مبتنی بر تنظیم هیجان بر کاهش اختلال بی خوابی (مطالعه مورد-منفرد) (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 18، شماره: 3
6 اثربخشی درمانگری به شیوه تنیدگیزدایی بر تنیدگی ادراک شده با توجه به سبکهای هویت دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 1، شماره: 3
7 اختلال اضطراب بیماری: مرور نظام مند و فراتحلیل مطالعات مربوط به مداخلات درمانی رایج در ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 12، شماره: 2
8 اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی در سنین پیش دبستان: تجارب زیسته مادران (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 1
9 ادراک خود در مراجعان ایرانی با سابقه ای از ترومای پیچیده: یک مطالعه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 10، شماره: 38
10 ارتباط حساسیت پردازش حسی با شیوه های فرزند پروری و شاخص های آسیب شناسی روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 9، شماره: 1
11 الگوی صلاحت روانی-اجتماعی تایلر: مقایسه دانشجویان ایرانی و لبنانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 6، شماره: 21
12 Transdiagnostic Treatment Emotion Regulation According to Iranian Culture (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 3
13 بافتار تاریخی و فرهنگی موثر بر تنظیم هیجان در جامعه ایرانی: مطالعه ای کیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 6، شماره: 2
14 بررسی اثربخشی تعامل آموزش تنیدگی زدایی و سبک هویت در رضامندی روانی و تنیدگی ادراک شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 3، شماره: 1
15 بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن در کاهش نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 9
16 بررسی اثربخشی روان درمانی بدنی بر ارتقای قابلیت حافظه ی کاری و سطح بازداری دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 22، شماره: 2
17 بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری، با جهتگیری مذهبی بر رضایت زناشویی بانوان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 1، شماره: 3
18 بررسی تاثیر آموزش مهارت های حل مسئله در کاهش تمایل به فرار دختران نوجوان در معرض فرار (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 3، شماره: 2
19 بررسی تاثیر روان درمانی بدنی بر قابلیت های هوش عملی دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 10، شماره: 3
20 بررسی رابطه اضطراب و کمال گرایی منفی والدین با اضطراب امتحان دانش آموزان سوم دبیرستان شهرستان ملایر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 8، شماره: 4
21 بررسی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر اساس ابعاد روان نژندی گرایی و برون گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 10، شماره: 4
22 بررسی قدرت پیش بینی کنندگی خصوصیات دموگرافیک و ادراک کودکان دبستانی از ویژگی های والدین بر ادراک آنان از مفهوم خدا (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 3، شماره: 4
23 بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی، شرایط اجتماعی و اقتصادی دختران فراری و دختران غیرفراری (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 3، شماره: 1
24 بررسی نقش واسطه ای باورهای ناسازگار مرکزی و باورهای اختلال خوردن در علایم اختلال خوردن و پیوند والدینی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 11، شماره: 4
25 تاثیر استرس بر توجه بینایی متمرکز و انتخابی با نگاه به عامل شخصیتی دلپذیر بودن (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 11، شماره: 3
26 تاثیر درد بر جنبه های مختلف زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 8، شماره: 1
27 تاثیر روان درمانگری پویشی کوتاه مدت مبتنی بر هسته تعارضی موضوع ارتباطی در بهبود نشانه های گوارشی و شیوه های مقابله با تعارض بیماران سوء هاضمه کنشی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 4
28 تبیین عوامل موثر بر کاهش علائم افسردگی از منظر دین اسلام: یک تحلیل محتوای کیفی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 20، شماره: 2
29 تحلیل روان شناختی محتوای قصه های کودکان با توجه به متغیرهای جنس، سن، و طبقه اجتماعی اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 6، شماره: 1
30 تحلیل کیفی نظر متخصصان ایرانی درباره نقش باورهای معنوی و اعتقادی موثر در تنظیم هیجان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 9، شماره: 1
31 تحلیل کیفی نظر متخصصان دربارهء نقش دانش و ارزیابی شناختی موثر بر تنظیم هیجان (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 17، شماره: 4
32 تحول تفکر خلاق در کودکان یک زبانه و دوزبانه زودهنگام (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 3، شماره: 1
33 حافظه کاری واج شناختی در کودکان ناروان طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 3
34 رابطه هوش هیجانی و سبک های دلبستگی با احساس غربت (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 8، شماره: 1
35 قصه گویی و تحول مفهوم خدا در کودکان ایرانی و لبنانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 6، شماره: 24
36 کنش های اجرایی، سبک زندگی و رضایت زناشویی زوجین مبتلا و غیرمبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 14، شماره: 2
37 کودکان پیش دبستانی مبتلا به اختلال نارسایی توجه فزون کنشی: تجارب پدران ایرانی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 20، شماره: 4
38 مقایسه ابعاد شخصیتی آیزنک در افراد دارای چرخه صبحگاهی - شامگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 14، شماره: 1
39 مقایسه اثربخشی تنظیم هیجان مدل گروس با توانبخشی شناختی بر رفتارها و نگرش های خوردن ناسالم در دانش آموزان نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 6
40 مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) با درمان شناختی-رفتاری (CBT) بر افسردگی دانشجویان با توجه به سطح تحول روانی-معنوی آنها؛ (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 9، شماره: 35
41 مقایسه اثربخشی و ماندگاری سه روش درمان در اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 13، شماره: 2
42 مقایسه میزان افسردگی، اضطراب و تنیدگی در سه ماهه های اول، دوم و سوم بارداری در زنان باردار عادی و زنان باردار تحت درمان ناباروری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 1، شماره: 4
43 نشانگان اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به زخم پپتیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روان شناختی دوره: 3، شماره: 12
44 نقش عوامل شخصیت و سبک زندگی مذهبی در سلامت روان (دریافت مقاله) مجله اسلام و پژوهش های روان شناختی دوره: 1، شماره: 3
45 نقش میانجی گری نستوهی خانواده در رابطه با الگوی ارتباطی خانواده در راستای حل مسئله و به زیستی خانواده (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 15، شماره: 1
46 وارسی کیفی عوامل خانوادگی موثر بر تنظیم هیجان در جامعه ایرانی: تحلیل محتوای کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 24، شماره: 2
47 وارسی کیفی عوامل موثر بر حرمت خود کودکان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 17، شماره: 67
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر افسردگی دانشجویان با توجه به سطح تحول روانی-معنوی آنها؛ (مطالعه مورد منفرد) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
2 بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی، سبک های هویت و تمایزیافتگی خود با کیفیت زندگی دانشجویان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی
3 بررسی مقایسه ای ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی شهروندان اصفهانی و تهرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
4 تحول کنش های اجرایی در کودکان و نوجوانان: کاربرد آزمون BDEFS-CA (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان
5 تفاوت های جنسیتی کودکان و نوجوانان در کارکردهای اجرایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران