دکتر محمود مهرآوران

دکتر محمود مهرآوران دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قمعضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

دکتر محمود مهرآوران

Dr. Mahmoud Mehravaran

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قمعضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزه‌های علوی در دورۀ نخست شعر فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 9، شماره: 17
2 اثرپذیری مقدمه کوش‎نامه از دیباچه شاهنامه با تاکید بر تحمیدیه (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 10، شماره: 4
3 الگوی شناور در ساخت جمله های مرکب با توجه به کاربرد زمان افعال (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 7، شماره: 2
4 اندیشه های حلاج در منطق الطیر عطار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 8، شماره: 3
5 ایجازهای ابهام پرور در نثر چهار عنصر بیدل (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 23، شماره: 48
6 بازنمایی تمثیل «بیت عنکبوت» در متون ادب فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 9، شماره: 4
7 بررسی آماری اوزان غزل های بیدل دهلوی و مقایسه آن با وزن غزل فارسی و سبک هندی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی شاخص های زبانی و بلاغی در منظومه خداوندنامه صبای کاشانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 13، شماره: 23
9 بررسی مضامین مشترک دیوان غربی – شرقی گوته و آثار سعدی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 14، شماره: 54
10 بررسی نظرهای زبانی در المعجم شمس قیس (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 11، شماره: 3
11 بررسی و تحلیل گروه های تاکیدی در زبان فارسی (برپایه پیکره آنها) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 13، شماره: 2
12 بررسی، تحلیل و طبقه بندی شبه جمله ها در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 10، شماره: 18
13 چرا چنین ؟(بررسی حسرت عارفانه در شعر دهۀ هفتاد) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 4، شماره: 8
14 حافظ و نقد اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 7، شماره: 11
15 زندان جان (پژوهشی در معنای قفس در متون شعری ادب فارسی) (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 5، شماره: 3
16 سنجش برخی از باورها در فرهنگ عمومی با آیات قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه قرآن ، فرهنگ و تمدن دوره: 3، شماره: 7
17 سیر تطور مفهوم «مهدویت» در سروده ها و نوشته های فارسی ادیبان مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 5، شماره: 9
18 سیما و سیرة علی و اهل بیت(ع) در کشف‌المحجوب هجویری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 1، شماره: 2
19 مجمع البحرین معنی بررسی شیوه شاعری و مضامین شیعی حسن کاشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 3، شماره: 3
20 مراتب خداشناسی در مثنوی مولوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 20، شماره: 39
21 معانی مختلف «طنز» در ادب فارسی معاصر و ارتباط مصداقی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 14، شماره: 3
22 نقد اجتماعی در آثار سعدی (دریافت مقاله) مجله مطالعات انتقادی ادبیات دوره: 1، شماره: 3
23 نقد بلاغی شعر مشروطه با تاکید بر اشعار میرزاده عشقی و ابوالقاسم لاهوتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 9، شماره: 16
24 نگاهی به داستان های کوتاه سید مهدی شجاعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 4، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزه های تعلیمی و تربیتی در غزلی از مولوی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ
2 با دوستان مروت با دشمنان مدارا صلح و دوستی در ادب فارسی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان
3 بررسی تحلیلی مذهب انوری (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
4 تقویت مهارت شنیدار بر پایه فیلم (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
5 نقش شواهد گویشی در شناخت متون کهن زبان و ادب فارسی (مطالعه موردی در گویش علامرودشت فارس) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی
6 نگاهی به ویژگی های زبانی، بلاغی و موضوعی در شعر کمال خجندی (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
7 هنرایثار درهنرزبان (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت