دکتر سجاد فردوسی

دکتر سجاد فردوسی استادیار، گروه مدیریت و اقتصاد گردشگری، دانشکده گردشگری، دانشگاه تهران

دکتر سجاد فردوسی

Dr. Sajad Ferdowsi

استادیار، گروه مدیریت و اقتصاد گردشگری، دانشکده گردشگری، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثرات گردشگری در مناطق حفاظت شده (مورد مطالعه: منطقه حفاظت شده شاسکوه خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 19، شماره: 2
2 بررسی شاخص های گردشگری دریایی در استان های ساحلی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 20، شماره: 78
3 بررسی عوامل موثر بر وفاداری و ماندگاری گردشگران در هتل ها (مطالعه موردی: هتل های پنج ستاره شهر مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 6، شماره: 1
4 تبیین آسایش اقلیمی گردشگری ساحلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 21، شماره: 81
5 تبیین اثرات رضایتمندی گردشگران در بازاریابی گردشگری دریایی (مورد مطالعه: نواحی ساحلی استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 26
6 تبیین تاثیر خودکارامدی کارآفرینی و قابلیت نوآوری بر عملکرد کسب و کارهای گردشگری (مورد مطالعه: شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 9، شماره: 35
7 تبیین نقش بوم گردی در توسعه جوامع روستایی (مورد مطالعه: روستای افین) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 9، شماره: 1
8 تحلیلی بر ریسک ها و مخاطرات مقاصدگردشگری، مطالعه موردی: بندرانزلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 10، شماره: 20
9 تدوین مدل مفهومی کارآفرینی همکارانه در حوزه گردشگری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 31
10 تعیین ظرفیت تحمل اجتماعی گردشگران ساحلی (مطالعه موردی: بندر گز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 5
11 تعیین ظرفیت تحمل فیزیکی- اکولوژیکی گردشگری ساحلی و تاثیرپذیری آن از میزان رضایت مندی گردشگران (مطالعه موردی: بندر گز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 6
12 رفتارشناسی عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحولات نظام سرمایه داری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 10، شماره: 19
13 سنجش الگوی رفتاری عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحولات نظام سرمایه‌داری (مورد مطالعه: شهر کرج و روستاهای پیرامونی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 9، شماره: 36
14 شاخص های فرهنگی موثر در خلاقیت شهری (مطالعه موردی: استان سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 6، شماره: 1
15 شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء مقصدهای گردشگری روستایی (مطالعه موردی: استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 69
16 شناسایی مطلوب ترین نقاط جهت احداث سایت گردشگری دریایی مطالعه موردی: شهرستان تنکابن (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 106
17 مطالعه پتانسیل های اقلیم گردشگری سواحل جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 104
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 نقش رنگ در گردشگرپذیری فضاهای شهری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی افق های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
2 واکاوی مدل مفهومی سازمان همکارانه جهت کاربست در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی