دکتر اکبر رشیدی ابراهیم حصاری

دکتر اکبر رشیدی ابراهیم حصاری استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر اکبر رشیدی ابراهیم حصاری

Dr. Akbar Rashidi Ebrahim Hesari

استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تولید، پیشروی و بالاروی امواج سونامی ناشی از زمین لغزش زیرسطحی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 13، شماره: 25
2 ارزیابی حساسیت دینامیک کشند نیمروزانه M۲ به تغییرات مکانی ناهمواری بستری در تنگه هرمز (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 3، شماره: 1
3 الگوی امواج ناشی از باد در دریای خزر (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 6، شماره: 2
4 Evaluation and validation of wind energy extension (Bahooz) in Manjil region, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی سواحل، فراسواحل و محیط زیست دوره: 6، شماره: 5
5 Numerical Simulation of the Wind-Induced Current in the Caspian Sea (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی سواحل، فراسواحل و محیط زیست دوره: 2، شماره: 1
6 Study of Internal Waves in the Persian Gulf Using Field Data and Satellite Images (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی سواحل، فراسواحل و محیط زیست دوره: 2، شماره: 4
7 Study of Internal Waves in the Persian Gulf Using Field Data and Satellite Images (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی سواحل، فراسواحل و محیط زیست دوره: 4، شماره: 4
8 بازتولید مسیر انتشار آلودگی های نفتی منتشر شده از میادین نفتی ترکمنستان در فصول تابستان و پاییز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 14، شماره: 28
9 بررسی خصوصیات استهلاکی دیوار دریایی جاذب موج عمودی (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 8، شماره: 4
10 شبیه سازی عددی نگره اکمن در یک حوضه ی پنج لایه ی اقیانوسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 11، شماره: 1
11 مطالعه الگوی جریان در خزر جنوبی با استفاده از یک مدل معادلات مقدم در مختصات سیگما (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 13، شماره: 26
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازتولید دینامیک و انرژی کشندی در خلیج چابهار با در نظر گرفتن طبقه بندی هیدرودینامیکی بستر دریا (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش صنایع دریایی
2 برآورد چگالی شار انرژی کشند سطحی M2 در تنگه هرمز (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
3 بررسی احتمال رسیدن آلودگی های نفتی منتشر شده از میادین نفتی ترکمنستان تحت تاثیر جریان باد رانده به سواحل جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش صنایع دریایی
4 بررسی حساسیت پیشبینی جریانات بادرانده در تنگه هرمز به ضریب ناهمواری بستری بااستفاده از یک مدل عددی سه بعدی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
5 تاثیر ضریب انتشار بر گسترش افقی کربن الی منتشر شده از قفسهای پرورش ماهی در دریا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
6 تعیین منطقه ی تاثیر خلیج فارس بر دامنه و فاز کشندی در دریای عمان (دریافت مقاله) بیستمین همایش صنایع دریایی
7 تغییرات تاوایی ناشی از فرارفت و انتشار، بستر و سطحی حوضه ی شمالی دریای خزر (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
8 تغییرات تاوایی ناشی از واداشت های جوی و دریایی در حوضه میانی دریای خزر (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش صنایع دریایی
9 شبیه سازی عددی انتشار افقی و قائم نیترات منتشر شده از قفس های پرورش ماهی در منطقه ی دریایی سیسنگان واقع در جنوب دریای خزر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
10 شبیه سازی عددی انتقال آلودگی نفتی در دریای خزر (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
11 شبیه سازی عددی سه بعدی جریانات ناشی از اختلاف چگالی در یک محیط دو لایه ی اقیانوسی (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
12 شبیه سازی عددی کشند و بررسی انتشار شوری در خور موسی (دریافت مقاله) بیستمین همایش صنایع دریایی
13 شبیه‌سازی جریانات ناشی از اختلاف چگالی در دریاچه‌ی ارومیه با استفاده از یک مدل عددی سه‌بعدی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
14 شناسایی امواج درونی در اطراف جزیره ابوموسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی
15 شناسایی امواج درونی در اطراف جزیره حالول واقع در بخش مرکزی جنوب خلیج فارس با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) بیستمین همایش صنایع دریایی
16 طراحی یک مدل سه بعدی عددی برای گردش آب در دریاچه‌ی ارومیه و مقایسه‌ی نتایج آن با مدل عددی دو بعدی Mike21 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
17 طراحی یک مدل عددی هیدرودینامیک اکولوژیکی برای شبیه سازی انتشار آلاینده های شیمیایی ناشی از پرورش ماهی در قفس (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
18 مدل‌سازی جریانات ناشی از کشند در خلیج فارس با استفاده از یک مدل عددی سه بعدی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
19 مطالعه و بررسی شکل گیری امواج داخلی در خلیج فارس با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
20 معرفی یک روش جدید برای محاسبه ضریب اصطکاک بستری برای استفاده درمدل های عددی اقیانوسی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی