دکتر محمد رضائی

دکتر محمد رضائی استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد رضائی

Dr. Mohammad Rezaei

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی آثار سیاست مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 12، شماره: 4
2 تاثیر تلاوت قرآن بر سلامت روان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 12، شماره: 23
3 تاثیر تلاوت قرآن کریم بر میزان خطرپذیری نوجوانان درمقابل رفتارهای پرخطر (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 35
4 جریان نظام اطلاعات مدیریت در کتابخانه و موزه با مدل مفهومی هوش گیلفورد (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 3، شماره: 10
5 جستاری پیرامون شناسایی، طبقه بندی و تحلیل سینوپتیک امواج گرمایی استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 54
6 رابطه‌ی میزان نوع استفاده از اینترنت با نگرش دانشجویان نسبت به اثرات اینترنت بر آشفتگی افکار، اختلال خواب و تیک‌های عصبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 7، شماره: 14
7 کاربرد محصولات سنجش از دور در شناسایی نواحی بحرانی ناشی از دماهای فرین ماهانه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 8، شماره: 30
8 محور، مدرن/ فمنیسیتی و اسلامی مفهوم مادری با توجه به سه رویکرد سنت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 13، شماره: 48
9 مطالعه جامعهشناختی مدارای سیاسی در جامعه ایرانی: مورد مطالعه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 11، شماره: 1
10 واکاوی اثر الگوهای پیوند از دور نوسان اطلس شمالی و مدیترانه بر تغییرات ابرناکی زمستانه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 7، شماره: 1
11 وضعیت مسئله‏دار قوانین در دانشگاه‏های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر شبکه های اجتماعی بر یادگیری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
2 روان شناسی مثبت گرا ( مبانی و فنون کاربردی روان درمانی مثبت گرا) (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
3 علل افت تحصیلی دانش آموزان و راه های مقابله با آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی
4 فضای مجازی و اثرات آن بر یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی