دکتر جواد رضا زاده

دکتر جواد رضا زاده دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر جواد رضا زاده

Dr. Javad Rezazadeh

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Ambiguity Theory and Asset Pricing: Empirical Evidence from Tehran Stock Exchange (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 3، شماره: 4
2 Earnings Announcement Premium and Information Ambiguity (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 5، شماره: 18
3 بررسی تاثیر انواع تضاد نمایندگی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 11
4 بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر ضعف کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 24
5 بررسی تاثیر تمرکز بازار حسابرسی بر حق الزحمه و کیفیت حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 2
6 تاثیر تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی بر محافظه کاری حسابداری. (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 2
7 طراحی الگوی منسجم گزارشگری پایداری شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 4
8 عوامل موثر بر تغییر حسابرسان در شرکتهای ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 20
9 گزارشگری پایداری: رتبهبندی محرکها و شاخصها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 10، شماره: 2
10 نقش تحریفات موقت حسابداری در کاهش پایداری اقلام تعهدی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 2، شماره: 4
11 ویژگی های کمیته حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اهمیت کیفیت محیط اطلاعات داخلی در اجتناب از مالیات در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 بررسی ارتباط استقلال هیات مدیره با سطح نگهداشت وجه نقد (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
3 بررسی ارتباط سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای با ریاست هیات مدیره (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
4 بررسی تاثیرانواع تضاد نمایندگی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام شرکتها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
5 بررسی رابطه اجتناب مالیاتی و بدهی در شرکتها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
6 تاثیر خوش بینی جانبدارانه مدیریت بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
7 تاثیر کیمته حسابرسی بر عملکرد، رفتار و شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
8 گزارشگری مالی متهورانه و توان آگاهی دهندگی سود شرکت ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
9 نقش سود توزیع شده و انباشته در پیش بینی سودآوری آتی و بازده سهام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی