دکتر جواد غلام نژاد

دکتر جواد غلام نژاد دانشگاه یزد

دکتر جواد غلام نژاد

Dr. Javad Gholamnejad

دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Chance Constrained Integer Programming Model for Open Pit Long-Term Production Planning (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 21، شماره: 6
2 استفاده از آزمون فشردگی شعاعی مغزه برای تعیین مقاومت فشاری تک محوره سنگ بکر به روش غیر مستقیم (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 8، شماره: 2
3 Determination of Ore/Waste Boundary Using Indicator Kriging, Case Study: Choghart Iron Mine of Iran (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 23، شماره: 3
4 برآورد ارزش اقتصادی بلوک استخراجی برای طراحی پیشروی ها در معادن روباز، با در نظرگرفتن عدم قطعیت عیار، نمونه مطالعاتی: معدن سنگ آهن چادرملو (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 14، شماره: 47
5 بررسی امکان پایدارسازی دیواره معدن روباز عمیق مهدی آباد یزد با استفاده از روش شمع برجا (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 3، شماره: 2
6 تعیین پارامترهای مقاومت برشی مواد دامپ باطله معدن با تکیه بر روش تحلیل برگشتی و تعیین ارتفاع پایدار و فاصله ی ایمن دامپ باطله تا دیواره ی معدن (مطالعه ی موردی: معدن شماره یک گل گهر سیرجان) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 10، شماره: 1
7 تعیین عرض مناسب پایه حائل در معدن زغال سنگ طبس با استفاده از مدل سازی عددی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 8، شماره: 2
8 تعیین ویژگیهای هندسه ناپیوستگیها با استفاده ازتکنیک های پردازش تصویر دیجیتال (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 8، شماره: 3
9 مدل سازی عددی سه بعدی پدیده بالازدگی کف تونل باربری در روش جبه ه کار بلند مکانیزه معدن زغال سنگ طبس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 5، شماره: 2
10 مدلسازی دو بعدی پدیده مچاله شوندگی در تونلها مطالعه موردی تونل انتقال آب DZ (دریافت مقاله) دوفصلنامه بلور (علمی تخصصی مهندسی معدن) دوره: 16، شماره: 31
11 مدلسازی زمین آماری تخریب پذیری توده سنگ مبتنی بر روش تجربی لابسچر در معدن سه چاهون (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 3، شماره: 2
12 مقایسه روش های طبقه بندی، شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چندمتغیره در برآورد بازیابی فلز از بلوک کانسنگ (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A New Model for Simultaneous Optimization of Production Scheduling and Cutoff Grades in Open Pit Mines (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 آنالیز پایداری مغار در حفاری به روش پله ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
3 ابزار نگاری و ارزیابی پتانسیل ریزش در دیواره معادن روباز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
4 ارائه یک مدل شبکه عصبی جهت تخمین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
5 ارایه مدل برنامه ریزی تولید کوتاه مدت در معدن چادر ملو جهت تنظیم عیار آهن و فسفر در کانسنگ ارسالی به کارخانه فرآوری (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹
6 ارایه مدل برنامه ریزی تولید کوتاه مدت در معدن مس میدوک، با استفاده از مدلسازی ریاضی به روش برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
7 ارزیا بی تاثیر تونل زنی بر عملکرد گروه شمع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
8 ارزیابی عملکرد TBM با استفاده از مدل QTBM در قطعه اول تونل قمرود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
9 ارزیابی نواحی مچاله شونده بحرانی و تخمین بار وارده بر سیستم نگهداری در تونل انتقال آب DZ کرمانشاه با استفاده از مدلسازی عددی سه بعدی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
10 استفاده از المان مرزی برای مدل سازی نحوهانتشار ترکها در اطراف چال های انفجاریدر توده سنگهای سخت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
11 استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای تخمین نرخنفوذ پذیری TBM (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
12 استفاده از لرزش در روش استخراج جبهه کار بلند با تخریب زغال بالاسری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
13 اعتبار سنجی تغییرات عیار مدل بلوکی اکتشافی به کمک چالهای استخراجی در زونهای کانی سازی معدن مس میدوک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
14 بررسی اثر درزه داری لاینینگ تونل در میزان جابجایی لاینینگ تونل با استفاده از نرم افزار (FLAC(3 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
15 بررسی اثر درزه داری لاینینگ تونل در میزان جابجایی لاینینگ تونل با استفاده از نرم افزارFLAC3D (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
16 بررسی امکان استفاده از سیستمهای سنگ شکنیمتحرک و نیمه متحرک در معدن گل گهر سیرجان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
17 بررسی اندرکنش خاک شمع تونل در مناطق شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی تاثیر تزریق بر خواص مقاومتی توده سنگ درپایدارسازی شیروانیهای سنگی - مطالعه موردی معدن چاه گز (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
19 بررسی ژئومکانیکی ر ز یش دیواره غربی معدن چاه گز به روش عددی و تعیین شیب بهینه دیواره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
20 بررسی نشست سطح زمین در اثر حفر سازه های زیرزمینی نزدیک به سطح با روش المان مرزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
21 بررسی و مقایسه روشهای ارزش گذاری لایه های اکتشافی درGIS (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
22 برنامه ریزی تولید بلند مدت جهت استخراج سنگ آهن از معدن سنگ آهن چغارت بافق (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹
23 برنامه ریزی تولید بلند مدت در معدن سنگآهن چادرملو با استفاده از الگوریتم ابتکاریگرشان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
24 پیش بینی عملکرد T.B.M در سنگ سخت به روش RME براساس منطق فازی (مطالعه موردی تونل انتقال آب نوسود قطعه یک (الف)) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
25 پیشبینی نرخ پیشروی ماشین حفر تونل T.B.M در سنگ سخت (مطالعه موردی تونل انتقال آب نوسود قطعه یک (الف)) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
26 تحلیل احتمالاتی و تعیین احتمال ریزش دامپ باطله معدن شماره یک گل گهر سیرجان به روش شبیه سازی مونت کارلو با نرم افزار Slide (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
27 تحلیل پایداری تونل مسیر دسترسی به تاج سد بختیاری (مطالعه موردی تونل شماره 2 قطعه AR4) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
28 تحلیل پایداری دیواره نهایی معدن شماره یک سنگ آهن گل گهر سیرجان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
29 تحلیل پایداری شفت خط 7 متروی تهران (ایستگاه محلاتی) به روش عددی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
30 تحلیل پایداری کارگاه استخراج زیرزمینی با استفاده از روش عددی در معدن اتاق و پایه دهبید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
31 تحلیل پایداری و طراحی پوشش سگمنتی تونل انتقال آب به فلات مرکزی ایران به روش عدد ی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
32 تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر نشست سطح زمین در پروژه خط 7 متروی تهران، قطعه شرقی – غربی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
33 تحلیل حساسیت محدوده نهایی معدن نسبت بهتغییرات قیمت محصول نهایی با استفاده از برنامهنویسی در مایکروسافت اکسل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
34 تخمین ذخیره انبار کم عیار معدن سنگ آهن چغارت بااستفاده از روش زمین آمار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
35 تخمین فشار مناسب جبهه کار برای کنترل نشست در محدوده ایستگاه Q7 خط 7 متروی تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
36 تخمین مدول تغییر شکل پذیری برجا با استفاده از پارامترهای ژئومکا نیکی توده سنگ و نتایج آزمایش های انجام شده در ساختگاه سد ونیروگاه برق آبی رودبار لرستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
37 تخمین مدول تغییرشکل پذیری توده سنگ بعد از فرآیند تزریق تحکیمی در ساختگاه سد بختیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
38 تعیین پارامترهای مقاومت برشی مواد دامپ باطله معدن شماره یک گل گهر سیرجان با استفاده از تحلیل برگشتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
39 تعیین پارامترهای هندسی ناپیوستگی ها در رخساره شرقی معدن سنگ آهن چاه گز با استفاده از روش پردازش تصویر دیجیتالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
40 تعیین عیار حد فرآوری در کانسارهای آهن با استفاده از مدل برنامهریزی خطی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
41 تعیین محدوده نهایی پیت و برنامه ریزی تولید بلند مدت در معدن مس میدوک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
42 تعیین ویژگی های هندسه ناپیوستگی ها با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر دیجیتال بصورت خودکار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
43 تلفیق داده های اکتشافی در محیط GIS با استفاده از روش AHP مطالعه موردی زمین شناسی 1:100000 ورچه (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
44 جداسازی آنومالی از زمینه با استفاده از روش فیلتر فرکتال (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
45 ساخت دستگاه تزریق بتن آزمایشگاهی (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
46 طراحی سیستم نگهداری تونل براساس روش قابلیت سختی وانعطاف پذیری (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
47 طراحی شیب سراسری معدن باریت مهدی آباد یزد با روشهای تحلیلی و عددی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
48 طراحی مجدد سیستم نگهداری E2 M.G معدن شماره دو طبس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
49 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مدل سازی عیاریمعادن با مطالعه موردی در معدن سنگ آهن چغارت بافق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
50 محاسبه عیارهای حد بهینه در معادن روباز با هدف کمینهسازی انحراف از عیار متوسط (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
51 محاسبه فاکتور شدت تنش و بازشدگی دهانه ترک مود یک بر اساس دیسلوکیشن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
52 مدل سازی انتشار ترک کینک زیر نافذهای کند در سنگ با استفاده از روش المان مرزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
53 مدلسازی اثر حفر تونل بر سازه های سطحی - مطالعه موردی خط 7 مترو تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
54 مدلسازی دو بعدی پدیده مچاله شوندگی در تونلها مطالعه موردی تونل انتقال آب DZ (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
55 مدیریت ریسک ژئوتکنیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
56 مطالعه تأثیر عمق نفوذ پرتابه بر رفتار تونل در هنگام انفجار پرتابه (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
57 مقایسه عملکرد TBM بین روش های CSMوNTH در سنگ های سخت تونل قمرود قطعه دوم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری