دکتر زهرا حسین نژاد

دکتر زهرا حسین نژاد رئیس انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران

دکتر زهرا حسین نژاد

Dr. Zahra Hosseinnezhad

رئیس انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.