ندا موسوی

 ندا موسوی مدیر روابط بین الملل انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران

ندا موسوی

Neda Mosavi

مدیر روابط بین الملل انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.