دکتر مجید نیکخواه

دکتر مجید نیکخواه استادیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر مجید نیکخواه

Dr. Majid Nikkhah

استادیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Modeling the effect of the striker geometry on the wave propagation pattern in the Split-Hopkinson pressure bar test using the discrete element method (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 56، شماره: 3
2 Studying Peak Particle Velocity Due to Blast in Development Tunnels’ Face in Coal Stoping (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 52، شماره: 1
3 بررسی تاثیر پارامترهای سنگ و سیال برای مدل تحلیلی شکافت هیدرولیکی PKN (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1399، شماره: 183
4 بررسی تحلیلی انتشار موج در توده سنگ درزه دار دارای تک درزه و چند درزه موازی (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 2، شماره: 1
5 بررسی عددی تاثیر ناپیوستگی های طبیعی در فرآیند شکست هیدرولیکی با اعمال شبکه شکستگی های مجزا (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 4، شماره: 4
6 مدلسازی عددی روشهای بهسازی زمین در حفاری تونل خط شش مترو تهران (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 7، شماره: 1
7 مطالعه انتشار موج در توده سنگ درزه دار دارای تک درزه و چند درزه موازی با استفاده از مدلسازی عددی (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis of Distance Between Underground Rock Caverns for Storage of Crude Oil in a Water-Sealed Condition (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
2 ارائه روشی جدید مبتنی بر پردازش سیگنال برای تعیین نقطه اثر کایزر در سنگها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
3 ارزیابی انواع معیار شکست به منظور تعیین پنجره ایمن در حفاری چاه هیدروکربنی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
4 ارزیابی پتانسیل مچالهشوندگی تونل البرز آزادراه تهران- شمال با استفاده از روش های تجربی و نیمه تجربی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
5 ارزیابی تاثیر پدیده مچالهشوندگی بر پوشش نهایی نگهدارنده در تونل مطالعه موردی تونل البرز (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندس معدن
6 ارزیابی تحلیلی تونل خط 2 مترو مشهد در برابر بارهای لرزهای و بررسی عوامل مختلف موثربرآن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
7 ارزیابی عددی تاثیر جهت بارگذاری بر روی اثر کایزر با استفاده از روش المان مجزا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
8 ارزیابی نشست سطح زمین در تونلهای کم عمق شهری (مطالعه موردی مترو مشهد) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
9 استفاده از متدولوژی ارزش با تکیه بر پیشنهاد تغییر از طریق مهندسی ارزش VECP در طراحی و حفاری تونل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
10 Evaluation of theoretical method of wave propagation in jointed rock masses with single joint (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
11 Numerical study on the effect of grout properties on the results of borehole extensometers in earth dams (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی رفتار بلندمدت و فن‌آوری‌های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها
12 بررسی آزمایش انتشار اکوستیک در اندازه گیری تنش پیش بارگذاری در ماسه سنگ (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
13 بررسی اثر پارامترهای مکانیکی سنگ بررو ی ریزش های دیوارهای چاه های عمیق (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت نوآوری و فناوری
14 بررسی پیش تنش و تاثیر زمان تاخیر در تخمین تنش برجا توسط روش تحلیل نرخ تغییر شکل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
15 بررسی تاثیر پیچ سنگ های دوغابی بر پارامترهای مقاومتی توده سنگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
16 بررسی تاثیر هندسه دره بر رفتار سدهای خاکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
17 بررسی تحلیلی و عددی تاثیر فصل مشترک سیستم نگهداری تونل-محیط و افزایش عمق، برانتقال نیروها با افزایش عمق تحت بار دینامیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
18 بررسی تحلیلی و مدل سازی عددی انتشار موج در توده سنگ درزه دار تک درزه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
19 بررسی حافظه سنگ و تعیین نقطه اثر کایزر توسط روش تحلیل نرخ تغییرشکل (DRA) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
20 بررسی خواص مکانیکی بتن پودری سربارهای با مقاومت بالای مسلح به الیاف پلی استر بازیافتی همراه با ارزیابی انتشار آکوستیک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی بتن و بیست و یکمین همایش روز بتن، بزرگداشت استاد احمد حامی
21 بررسی روشهای تجربی و تحلیلی تعیین ظرفیت باربری پی های سنگی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
22 بررسی روشهای تخمین ظرفیت باربری پی های سنگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
23 بررسی سه بعدی رفتار سد خاکی در دوران ساخت (مطالعه موردی: سد ابیورد) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
24 بررسی عملکرد سازه سد خاکی حاجیلرچای بر اساس داده های ابزاردقیق (دریافت مقاله) پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
25 بررسی وقوع رخدادهای لرزه ای طی بهره برداری از میادین هیدروکربنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
26 بررسیهای ژئومکانیکی و طرحهای بهسازی و تقویت توده سنگ پی برج آبگیر سد دوستی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
27 پیش بینی خرج ویژه بهینه الگوی آتشباری تونل انحراف سد سیمره با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
28 تحلیل استاتیکی و شبه استاتیکی ظرفیت باربری لرزه ای پیهای سنگی با استفاده از روش مرز بالای آنالیز حدی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
29 تحلیل پایداری ساختاری و بلوکی– مطالعه موردی تونل انحراف آب سد پیر تقی اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
30 تخمین تنش برجا توده سنگ با استفاده از روش های آزمایشگاهی مبتنی بر مغزه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
31 تخمین نقطه اثر کایزر حاصل از سیگنال های انتشار اکوستیک سنگبا استفاده از روش ترکیب تخمین گرها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
32 رفتارسنجی المان آببند و آبگذری از پی و بدنه سد بوستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
33 رفتارسنجی سد خاکی گلستان در دوران بهرهبرداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
34 رفتارسنجی و ارزیابی پایداری سد بتنی دو قوسی طرق در دوره بهره برداری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
35 روشهای اندازه گیری تنش های برجا مبتنی بر مغزه های حفاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
36 ساخت مدل ژیومکانیکی زمین به منظور تعیین رژیم حاکم تنش در مخزن بنگستان اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
37 سدهای خاکی با رویه مصالح ژئوممبرین- سد باطله معدن مس سرچشمه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
38 کاربرد روش AHP در ارزیابی ریسک تونل سازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
39 کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره در ارزیابی ریسک تونل سازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
40 کاربرد شبکه عصبی در پیش بینی خرج ویژه الگوی آتشباری تونل (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
41 کالیبراسیون ابزار سلول فشار کل در سدهای خاکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
42 محاسبه سرعت موج برشی از نمودار بندش سیمان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
43 مدل سازی عددی شکافت هیدرولیکی چاه های نفتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
44 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تنش جانبی بر پدیده اثر کایزر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
45 مطالعه آزمایشگاهی مقایسه رفتار انتشار آکوستیک در سنگ مصنوعی تحت بارگذاری فشاری و غیرمستقیم کششی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
46 مطالعه تاثیر رفتار ویسکوزیته سیال تزریق بر روی الگوی شکست نمونه ها، فشار شروع شکست و فشار آنی شکست تحت شکست هیدرولیکی مخازن هیدروکربوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
47 مطالعه عددی کاربرد ژئوتکستایل در ناحیه فیلتر پایین دست سدهای خاکی باهسته رسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
48 نقش ژئومکانیک مخزن در ازدیاد برداشت حرارتی نفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت