دکتر عیسی اسفنجاری کناری

دکتر عیسی اسفنجاری کناری استاد تمام گروه آموزشی مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

دکتر عیسی اسفنجاری کناری

Dr. Eisa Esfanjary kenari

استاد تمام گروه آموزشی مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The Role of Irrigation System in Shaping Urban Planning in Safavid Cities, an Investigation into Ashraf al-Belād, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 12، شماره: 3
2 بازشناسی نظام حاکم بر گذرها د ر شهر تاریخی قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 15، شماره: 64
3 بازشناسی و بازخوانی صحه، فضای فراموش شده شهری در شهر تاریخی اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 8، شماره: 12
4 خوانش منظر شهر اشرف البلاد در دوره صفوی و نسبت آن با مجموعه باغهای صفوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 9، شماره: 18
5 دگرگونی جبهه جنوبی عمارت دیوان خانه کریمخانی شیراز (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 31، شماره: 4
6 دگرگونی ورودی دهم (مسجد جامع اصفهان) در گذر زمان (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 27، شماره: 3
7 رویکرد منظر شهری تاریخی ابزاری جدید برای مدیریت میراث شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 5، شماره: 1
8 منظر شهری تاریخی و مدیریت تغییر: نقدی تحلیلی از مدلهای مدیریتی مبتنی بر ارزش ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 7، شماره: 1
9 نویافته های سردر مسجد جامع ارگ بم پس از زلزله سال (علمی پژوهشی)1382 (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 8، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 شناخت ساختارکالبدی قلعه مورچه خورت اصفهان برمبنای الگوهای رفتاری ساکنین قدیم آن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
2 مرمت و بازسازی ایوان و گنبد خشتی مسجد جامع ده نو میبد (دریافت مقاله) نخستین همایش فناوری و سازه های سنتی بامحور گنبدها