دکتر علی سروش

دکتر علی سروش استادیار/ دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر علی سروش

Dr. Ali soroush

استادیار/ دانشگاه جامع امام حسین (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.