دکتر محمد حسین خسروی

دکتر محمد حسین خسروی دانشیار دانشکده مهندسی معدن- دانشگاه تهران

دکتر محمد حسین خسروی

Dr. Mohammad hossein Khosravi

دانشیار دانشکده مهندسی معدن- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.