دکتر محمد حسین خسروی

دکتر محمد حسین خسروی دانشیار دانشکده مهندسی معدن- دانشگاه تهران

دکتر محمد حسین خسروی

Dr. Mohammad Hossein Khosravi

دانشیار دانشکده مهندسی معدن- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Numerical Analysis on the Performance of Counterweight Balance on the Stability of Undercut Slopes (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 51، شماره: 1
2 An analytical approach for estimating the bearing capacity of slopes under loading on the upper surface (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 56، شماره: 1
3 Application of Artificial Neural Network for Stability Analysis of Undercut Slopes (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 55، شماره: 1
4 DEM Analysis of Backfilled Walls Subjected to Active Translation Mode (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 51، شماره: 2
5 Distribution of lateral active earth pressure on a rigid retaining wall under various motion modes (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 54، شماره: 1
6 Estimation of passive earth pressure against a battered rigid retaining wall in cohesive-frictional backfill (دریافت مقاله) مجله زمین-معدن دوره: 1، شماره: 1
7 Physical and theoretical modeling of rock slopes against block-flexure toppling failure (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 49، شماره: 2
8 Physical modeling of soil arching around shallow tunnels in sandy grounds (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 56، شماره: 4
9 Soil Arching Behind Retaining Walls under Active Translation Mode: Review and New Insights (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 52، شماره: 2
10 بازنگری کارایی شاخص کیفی سنگ (RQD) در سیستم رده‌بندی ژئومکانیکی توده‌سنگ (مطالعه موردی تونل البرز) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 9، شماره: 2
11 بررسی توزیع فشار جانبی محرک خاک بر روی دیوار حائل صلب تحت اثر سربار یکنواخت در خاک های یک لایه و دولایه از طریق مدلسازی فیزیکی کوچک مقیاس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 107
12 مدلسازی شیروانی های سنگی در برابر شکست واژگونی خمشی در شرایط استاتیکی و دینامیکی (تحلیلی، آزمایشگاهی و عددی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 10، شماره: 4
13 مدل‌سازی فیزیکی تونل کم عمق در خاک دانه‌ای سست با سطح زمین شیب‌دار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 9، شماره: 2
14 مطالعه عددی تاثیر پیشبرش مکانیکی و بولت فایبرگلاس در عبور تونل البرز از زون گسل خوردهی کندوان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تاثیر طول و زاویه نصب میخها در پایدارسازی دیواره گود به روش میخکوبی با استفاده از تحلیل عددی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 ارزیابی تزریق پذیری توده سنگ ساختگاه سد خیر آباد نیکشهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
3 ارزیابی عملکرد بار تعادلی در پایدارسازی شیروانیهای تحت حفاری با استفاده از مدلسازی ×عددی و روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
4 اندرکنش خاک - ژیوگرید توسط مصالح درشت دانه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
5 بررسی پایداری تونل های دایروی با لاینینگ بتنی در توده سنگ با رفتار خزشی با استفاده از توابع پتانسیلمختلط (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
6 بررسی مقادیر حد کرنش پلاستیک چسبندگی و زاویه اصطکاک باقیمانده در فرآیند برش سنگ بکر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
7 بررسی مکانیزم تخریب در روش تخریب بزگ با استفاده از مدلسازی فیزیکی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
8 تحلیل ریسک ایمنی در استخراج سنگ تزئینی به روش سیم برش الماسه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
9 تحلیل ریسک ایمنی دراستخراج سنگ تزئینی به روش سیم برش الماسه (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری سنگهای ساختمانی و صنایع وابسته
10 تحلیل عددی اثر قوس زدگی در پایدارسازی شیروانی های خاکی با استفاده از تکنیک شمع کوبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
11 تحلیل عددی رفتار بیرون کشیدگی ژیوگرید (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
12 تحلیل عددی فشار وارد بر دیوارهای حائل صلب با در نظر گرفتن پدیده قوس زدگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
13 تعیین حداقل فشار لازم برای آغاز رشد ترک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
14 مدل سازی تحلیلی و عددی شروع و گسترش ترک در محیط سنگی بهره گیری از روش انرژی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
15 مدلسازی عددی نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل کم عمق در خاکهای دانه ای با سطح زمین شیبدار (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
16 مطالعه تاثیرزمان خشک اندازی برنشست حاشیه گودساختمانی به وسیله مدلسازی عددی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
17 مقایسه نوه ی نشت آلودگی محلول ونامحلول درمناطق اشباع بااستفاده ازشبیه سازی عددی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری