دکتر رویا روانبد

دکتر رویا روانبد استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر رویا روانبد

Dr. Roya Ravanbod

استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.