دکتر شهلا رودبار محمدی

دکتر شهلا رودبار محمدی En دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر شهلا رودبار محمدی

Dr. Shahla Roudbar Mohammadi

En دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Antifungal susceptibility pattern of Candida species from vulvovaginal candidiasis against six antifungal drugs (دریافت مقاله) مجله بین المللی میکروبیولوژی مولکولی و بالینی دوره: 12، شماره: 1
2 Assessment of the Prevalence of Candida Species in Cervicovaginal Smears, before and ۳ months after IUD, Tcu۳۸۰A Insertion (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 22، شماره: 93
3 اثر ضدقارچی نانو ذره اکسیدروی و سدیم دودسیل سولفات بر مهار رشد سویه استاندارد کاندیداآلبیکنس در مقایسه با داروی فلوکونازول (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 12، شماره: 4
4 ارزیابی اتصال گونه های کاندیدا آلبیکنس مقاوم به فلوکونازول در مقایسه با گونه کاندیدا گلابراتا بر روی دو رده ی سلولی واژن و روده (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 5، شماره: 17
5 ارزیابی تأثیر دما و ترکیبات محیط کشت بر تولید آنتی ژن کاتالاز در قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 1
6 ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی نانوذره دی اکسید تیتانیوم، EDTA و سیر بر سویه استاندارد سودوموناس آئروژینوزا با استفاده از روش استاندارد میکرودایلوشن (دریافت مقاله) فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای دوره: 8، شماره: 4
7 Effect of ۹۰۰ MHz microwave radiation on alpha-int۱ gene expression, proliferation and adherence of Candida Albicans (دریافت مقاله) مجله بین المللی میکروبیولوژی مولکولی و بالینی دوره: 5، شماره: 2
8 Effect of Cell Wall, Cytoplasmic Fraction and Killed-Candida albicans on Nitric Oxide Production by Peritoneal Macrophages from BALB/c Mice (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 12، شماره: 2
9 Evaluation of the Effects of Eucalyptus and Lavandula on the Growth of Candida albicans Strains resistant and Sensitive to Caspofungin (دریافت مقاله) مجله بین المللی میکروبیولوژی مولکولی و بالینی دوره: 2، شماره: 2
10 Hwp۱ gene Expression of Candida albicans and Study its role in adherence (دریافت مقاله) مجله بین المللی میکروبیولوژی مولکولی و بالینی دوره: 3، شماره: 2
11 Investigation of bcr1 Gene Expression in Candida albicans Isolates by RTPCR Technique and its Impact on Biofilm Formation (دریافت مقاله) فصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی دوره: 2، شماره: 1
12 Relation of ALS ۱ and ALS۳ genes and fluconazole resistance in Candida albicans isolated from vaginal candidacies (دریافت مقاله) مجله بین المللی میکروبیولوژی مولکولی و بالینی دوره: 2، شماره: 2
13 Susceptibility Evaluation of Aspergillus fumigatus to Silver Nanoparticles Compared with Voriconazole (دریافت مقاله) فصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی دوره: 2، شماره: 3
14 The rate of antifungal resistance against Amphotericin B and Miconazole is increasing among candida species isolated from women suffer from recurrent vulvovaginal candidiasis in Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی میکروبیولوژی مولکولی و بالینی دوره: 12، شماره: 2
15 بررسی اثر دو اسانس گیاهی اکالیپتوس و لاواندا بر رشد سویه های حیوانی کاندید آلبیکنس مقاوم و حساس به ایتراکونازول (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 9، شماره: 2
16 تاثیر مقدار ویتامین D۳ و اینترفرون گاما بر تکثیر تاکی زوییت های توکسو پلاسما گوندیی و تولید نیتریک اکساید در ماکروفاژهای صفاقی موش Balb/C (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 16، شماره: 52
17 تهیه زایموزان از دیواره سلولی کاندیدا آلبیکنس (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 11، شماره: 5
18 حذف بیولوژیکی غلظت های بالای فنل توسط گرانولهای قارچ فوزاریوم کولموروم از محلول های سنتتیک (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 4، شماره: 4
19 شناسایی قارچ های آلوده کننده نمونه هایی از دانه های روغنی خوراکی (پسته، بادام، فندق) جمع آوری شده از تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Prevalence , Molecular identification and Antifungalsusceptibility pattern of Candida species from the Oral cavity ofhospitalized patients with kidney transplantation in Iran (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
2 Targeted delivery of anti-Her2-β-1,3-(D)-Glucan-doxorubicin conjugated nanoparticles as an antigen specific therapy of breast cancer (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان
3 تاثیر تغذیه اجباری (3→β(1 گلوکان و دیواره سلولی مخمر بر عملکرد بزهای شیرده سانن تحت تنش آفلاتوکسین (B(1 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
4 دارورسانی هدفمند نانوذرات گلوکان متصل شده به دوکسوروبیسین و آنتی بادی ضد سلولهای سرطان پستان her2+ (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان
5 قارچ زدایی سطح توسط پلاسمای سد دی الکتریک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما