علیرضا گلشنی

 علیرضا گلشنی

علیرضا گلشنی

Alireza Golshani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی سیاست گذاری فضای مجازی در ایران؛ بر پایه نظریه پسا توسعه گرایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 17، شماره: 1
2 آسیب شناسی منطقه ای -جغرافیایی نقش نخبگان ایرانی در تصمیم سازی از دیدگاه سیاستگذاری عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 351
3 آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری بحران آب در ایران با رویکرد آینده‌نگاری (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 27، شماره: 4
4 آینده پژوهی روند همگرائی و وحدت دنیای اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 7، شماره: 23
5 اندیشه سیاسی غزالی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
6 بازنمایی مسلمانان در سینمای هالیوود (مطالعه موردی فیلمهای تیکن ۱ و تیکن ۲) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 11، شماره: 41
7 بررسی اندیشه سیاسی سیدقطب بر مبنای روش شناسی توماس اسپریگنز (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 7، شماره: 25
8 بررسی جواز یا عدم جواز اعتصاب در حکومت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 5، شماره: 18
9 بررسی زندگانی و آثار پزشکی حکیم نجیب الدین سمرقندی (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 9، شماره: 3
10 بررسی مقایسه ای سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران با تعدادی از کشورهای سازمان ملل متحد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 13، شماره: 46
11 بررسی نقش و کارکرد سیاسی اجتماعی گفتمان نهاد روحانیت شیعه در دوره حکومت پهلوی دوم ۱۳۲۰-۱۳۵۷ بر اساس نظریه میدان پی یربوردیو (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 2، شماره: 23
12 بنیان های خط مشی سیاسی امام خمینی(س) در عرصه سیاست خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 5، شماره: 18
13 پیشرفت عدالت سیاسی از منظر حکمت متعالیه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 5، شماره: 17
14 تاثیر فرآیند سیاست گذاری عمومی بر بحران آب در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 15، شماره: 4
15 تجزیه و تحلیل مفهوم انقلاب در گفتمان مارکسیستی ایران معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 7، شماره: 26
16 تحلیلی تاریخی پیرامون امراض سلاطین و شیوه درمانی آنها در کرمان (مطالعه موردی: کرمان قرن هفتم هجری (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 9، شماره: 2
17 تحولات کردستان عراق و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 10، شماره: 36
18 تروریسم هسته ای: «تبیین مفهومی در چارچوب عملکرد سازمان ملل متحد» (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 3، شماره: 9
19 جایگاه حزب اله لبنان در استراتژی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 4، شماره: 11
20 چالش میان شریعت و قانون، تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 3
21 چشم انداز مکتب علمی اسکندریه در شکوفایی دانش پزشکی در اسلام و ایران (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 5، شماره: 2
22 دلالت های سرمایه اجتماعی بر توسعه سیاسی-اجتماعی ایران بعد از انقلاب اسلامی (مورد مطالعه: جامعه دانشگاهی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 4
23 راهکارهای مقابله با قاچاق مواد مخدر ازدیدگاه سیاست گذاری عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
24 رقابت های اسلام سیاسی و سکولاریسم در دوران جمهوریت ترکیه با تاکید بر دوران زمامداری حزب عدالت و توسعه در سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 42
25 روش شناسی اندیشه های مکتب فرانکفورت (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش ملل دوره: 2، شماره: 21
26 شناسایی ویژگی های شخصیتی سیاست گذاران مبتنی بر مدیریت جهادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 19، شماره: 72
27 عاملیت اجتماعی شخصیت رهبری با رخداد سیاسیمطالعه موردی انتخابات 1388 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 5، شماره: 19
28 مکتب پزشکی شیراز از آل بویه تا آغاز صفوی (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 3، شماره: 3
29 مکتب پزشکی شیراز از صفویه تا قاجاریه (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 4، شماره: 1
30 نظریه ی عدالت سیاسی در آرای خواجه نصیرالدین طوسی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 5، شماره: 18
31 نقش جمهوری اسلامی ایران در قیف ژئوپولیتیک غرب آسیا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 6، شماره: 18
32 نقش رسانه در توسعه سیاسی و اجتماعی با تاکید بر جامعه معناگرای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 2، شماره: 1
33 نقش ژئوپولیتیک جمهوری اسلامی ایران در امنیت انرژی جهانی بر اساس مدل مدیریت استراتژیک «swot» (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 4، شماره: 13
34 نقش سرمایه اجتماعی در توسعه سیاسی و اجتماعی ایران بعد از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دوره: 16، شماره: 53
35 نوسلفی گری در زیست جهان معاصر اسلامی با تاکید بر اندیشه های مودودی و قرضاوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین دوره: 7، شماره: 14
36 واکاوی انگاره های بنیادگرایی سلفی در اندیشه شیخ ناصرالدین آلبانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین دوره: 4، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 طراحی الگوی سیاست گذاری عمومی مبتنی بر مدیریت جهادی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران
2 فلسفه مدیریت اسلامی در قلمرو سیاست و حکومت (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران