دکتر مهدی رستم نژاد

دکتر مهدی رستم نژاد دانشیار تفسیر و علوم قرآن جامعه المصطفی العالمیه

دکتر مهدی رستم نژاد

Dr. Mahdi Rostam nejad

دانشیار تفسیر و علوم قرآن جامعه المصطفی العالمیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.