دکتر اصغر فیضی

دکتر اصغر فیضی کارشناس آموزش فنی و حرفه ای، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، تهران، تهران

دکتر اصغر فیضی

Dr. Asghar Feizi

کارشناس آموزش فنی و حرفه ای، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، تهران، تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.