دکتر سید ابراهیم قلی زاده

دکتر سید ابراهیم قلی زاده دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

دکتر سید ابراهیم قلی زاده

Dr. Seyed Ebrahim Gholizadeh

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.