دکتر سید حسین سادات

دکتر سید حسین سادات مدیر مسئول

دکتر سید حسین سادات

Dr. Seyed Hossein Sadat

مدیر مسئول

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.