دکتر فاطمه زرین کمر

دکتر فاطمه زرین کمر استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فاطمه زرین کمر

Dr. Fatemeh Zarin kamar

استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آناتومی و ریز ریخت شناسی برگ جنس Festuca و کاربرد تاکسونومی آن (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 3، شماره: 8
2 اثر تاثیر تنش سرما بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاهچه ای دو رقم برنج (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 1، شماره: 3
3 بررسی اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی دو رقم کلزا (.Brassica napus L) تحت شرایط تنش سرما (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 4
4 بررسی تاثیر غلظت های مختلف سرب بر آناتومی گونه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) در مراحل مختلف تکوین (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 3، شماره: 2
5 بررسی جذب و تجمع سرب در مراحل مختلف رشد و نمو بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 3، شماره: 9
6 بیان متفاوت ژن لیمونن سینتاز در اندام ها و مراحل نموی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 3
7 تاثیر سالیسیلیک اسید بر میزان فلاونوئیدها،آپی ژنین،آنتوسیانین و قندها در بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 5، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر کلسیم بر کاهش جذب کادمیوم در ریشه و اندام هوائی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
2 استفاده از فنون کشاورزی در راستای جهاد اقتصادی (با رویکرد ارتقاء بهره وری از خاک های آلوده به ترکیبات نفتی) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
3 استفاده از قابلیت لاکاز گیاهی در فرآیند گیاه پالایش خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
4 استفاده از گیاه فستوکای بلند ( Festuca arundinacea) جهت گیاه پالایی ترکیبات نفتی (گازوئیل) و تاثیر این آلودگی بر ملاتونین (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
5 انتخاب گیاه مناسب برای رفع مشکلات زیست محیطی ناشی از حضور آلاینده های نفتی در خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
6 Effect Of UV(A; B) Radiation On Stomata Complex In Viola tricolor (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
7 Expression profile of genes involved in terpene biosynthetic pathway of Mentha aquatica at different growth stages (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
8 Production of phenyl ethanol glycosides in Scrophularia striata in response to cadmium (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
9 Qualitative and Quantitative Investigation of Essential Oil Compositions of Mentha Aquatica at Different Growth Stages (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
10 بررسی اثر برهم کنش آهن و کادمیوم بر ریشه گونه بابونه آلمانیMatricaria chamomilla L. (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
11 بررسی تأثیر منگنز بر روی گیاه بابونه Matricaria chamomilla L. تحت تنش کادمیوم در مرحله زایشی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
12 بررسی تغییر میزان محتوی فنل کل، فلاونوئید کل و درصد فعالیت آنتی اکسیدانی گلبرگ و برگ زعفران در مراحل مختلف تکوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
13 بررسی ریخت شناسی و هیستوشیمیایی کرک های برگ گونه Mentha pulegium (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
14 بررسی ساختار کرک های برگ گونه Mentha pulegium L (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
15 بررسی فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز PAL در مراحل جوانه زنی و رویشی گیاه یونجه (Medicago sativa L.) تحت تنش سرب. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
16 بررسی کمی و کیفی ترکیبات اسانس نعناع آبی در مراحل مختلف رشد رویشی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
17 بررسی میزان فنل کل ، فلاونوئید و خواص آنتی اکسیدانی برگ زعفران (.Crocus sativus L) در مراحل رشد (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
18 تأثیر آهن بر گیاه بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L. تحت تنش کادمیوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
19 تأثیر محلولپاشی اسید سالیسیلیک بر رنگدانه های گیاهی دو رقم کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
20 تأثیر منگنز بر بیانژن لیمونن سینتاز در زیره سبز(Cuminum cyminum L.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
21 تفاوت در پاسخ آنتیاکسیدانی دو رقم کلزا بهاره و پاییزه (Brassica napus L.)در شرایط مزرعهای تحت تأثیر اسید سالیسیلیک (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
22 روابط متقابل میان خاک آلوده و گیاه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
23 فراساختار برخی اندامک های سلولی مرتبط با تولید ترکیبات ترپنی تحت تأثیر تیمارهای مختلف منگنز و ارتباط ان با بیان ژن لیمونن سینتاز در زیره سبز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
24 کاربرد روش گیاه پالایی در پاکسازی خاکهای الوده به ترکیبات نفتی (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست
25 مروری بر تکنیک های گیاه پالایش منابع خاک و آب آلوده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
26 مطالعه اثر تنش آلودگی نفتی بر رشد گیاه Festuca arundinacea (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
27 مطالعه ساختار برگ زعفران (Crocus sativus L.) در مراحل مختلف رشد (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
28 مطالعه هیستوشیمیایی ترکیبات فنولیک تحت اثر سالیسیلیک اسید در برگ زعفران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
29 موقعیت قرارگیری رگبرگ ها و مکان یابی موسیلاژ در گونه ی بنفشه سه رنگ (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
30 واکنش بابونه المانی Matricaria chamomilla به الودگی سرب دردو مرحله پنجه دهی و ساقه دهی (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار