دکتر احمد زواران حسینی

دکتر احمد زواران حسینی استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر احمد زواران حسینی

Dr. Ahmad Zavaran Hosseini

استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تأثیر دما و ترکیبات محیط کشت بر تولید آنتی ژن کاتالاز در قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 1
2 Development of specific nanobodies (VHH) for CD۱۹ immuno-targeting of human B-lymphocytes (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 21، شماره: 5
3 Evaluation of Ficolin-۳ (FCN۳) ۱۶۳۷delC (rs۲۸۳۵۷۰۹۲) Frameshift Mutation in Iranian Type ۲ Diabetic Subjects (دریافت مقاله) مجله بین المللی آزمایشگاه پزشکی دوره: 5، شماره: 4
4 Synergistic Effect of LPS, IFN- and Iron on Apoptosis of Balb/c Mice Macrophages Following Nitric Oxide Production (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 11، شماره: 3
5 بررسی نقش نانوذره کیتوزان (Chitosan) همراه شده با پروتئین های ترشحی-تراوشی لیشمانیا ماژور بر میزان اپوپتوز ماکروفاژهای موشی حساس شده با انگل (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 26، شماره: 6
6 تاثیر مقدار ویتامین D۳ و اینترفرون گاما بر تکثیر تاکی زوییت های توکسو پلاسما گوندیی و تولید نیتریک اکساید در ماکروفاژهای صفاقی موش Balb/C (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 16، شماره: 52
7 مقایسه اثر واکسیناسیون BCG استنشاقی با تزریق زیرپوستی بر تولید نیتریک اکساید در ماکروفاژها و میزان نهفتگی انگل در بدن موش BALB/c آلوده به لیشمانیا ماژور (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 15، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Frequencies of HLA-E alleles (HLA-E*01:01 and HLA-E*01:03) in an Iranian healthy population by gender (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
2 Prevalence of HLA-E alleles (HLA-E*01:01 and HLA-E*01:03) in a healthy population of Iran (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی