دکتر ایمان ستایش

دکتر ایمان ستایش استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر ایمان ستایش

Dr. Iman Setayesh

استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.