دکتر بهرام سحابی

دکتر بهرام سحابی دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر بهرام سحابی

Dr. Bahram Sahabi

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی در بازار برق ایران با استفاده از رویکرد «شبیه سازی عامل بنیان» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 17، شماره: 65
2 اثر بازده بخش سوداگری بر تورم در اقتصاد ایران: مدل TVP-FAVAR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 15، شماره: 57
3 اثرات اقتصاد کلان انواع بدهی های دولت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 8، شماره: 32
4 اثرات رشد نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران: مدل های تغییر رژیم (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 2، شماره: 4
5 ادوار تجاری و شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 16، شماره: 1
6 ادوار تجاری و شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی دوره: 3، شماره: 3
7 ارزیابی انتقادی اقتصاد نئوکلاسیک در مسئله گذار به اقتصاد دانش بنیان: رویکردی نهادی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 10، شماره: 1
8 Estimating Social Discount Rate Trend in Iran (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 25، شماره: 2
9 Predicting the health expenditures in Iran using TVP models (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 14، شماره: 8
10 Supplier-Induced Demand in Diagnostic MRI of Primary Breast Cancer (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی ایران دوره: 8، شماره: 4
11 The Effects of Branch Manager’s Characteristics on Micro-Lending Quality: Evidence from a Commercial Bank in Iran (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 27، شماره: 2
12 بازدهی به مقیاس و پیشرفت فنی زیربخش های صنعت ایران: کاربردی از مدل دایورت- فاکس (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 1، شماره: 3
13 برآورد کشش های تقاضای بیمه های اشخاص و اندازه گیری اثرات رفاهی افزایش حق بیمه ها: کاربردی از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 32، شماره: 2
14 برآورد مدل مخارج آموزشی خانوار با استفاده از داده های سانسورشده (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 4
15 برآورد هزینه آسیب های سلامتی ناشی از تولید برق در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 70
16 بررسی اثرات رفاهی جانشینی پول در ایران (دوره زمانی1338-1392) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 25، شماره: 16
17 بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی در ادوار تجاری ایران (رویکرد: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 8، شماره: 29
18 بررسی اثرحکمرانی خوب و اندازه دولت برتوسعه مالی درکشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 12
19 بررسی انواع ریسک نوسانات نرخ ارز و شیو ه های مدیریت آن: مبانی نظری و مرور تجربیات کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 19، شماره: 4
20 بررسی ایجاد یک بلوک تجاری در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه (کاربرد هم گرایی اقتصادی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 12، شماره: 47
21 بررسی تاثیر طول عمر بر پس انداز در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 1، شماره: 1
22 بررسی تاثیر عوارض شهرداریها بر قیمت مسکن مطالعه موردی: شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 3، شماره: 2
23 بررسی تاثیر نوسانات دارایی‎های جایگزین سهام بر شاخص قیمت سهام (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 20، شماره: 1
24 بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر ریسک بازدهی سهام صنایع خودرو، معدن و سیمان برپایه انتقالات رژیمی مارکوف (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 7، شماره: 29
25 بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در کوتاه مدت و بلند مدت:کاربردی از مدل فضا-حالت با واریانس ناهمسانی راه گزینی مارکف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 18، شماره: 54
26 بررسی عوامل تعیین کننده جانشینی پول در ایران با استفاده از رویکرد کلان :کاربرد الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 14، شماره: 4
27 بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با تاکید بر نوسانات نرخ ارز (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 8، شماره: 3
28 بررسی عوامل موثر بر صادرات خدمات مطالعه موردی: صادرات خدمات فنی و مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 12، شماره: 47
29 بررسی عوامل نهادی و همگرایی های منطقه ای در حوزه صادرات خدمات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 48، شماره: 3
30 بهینهیابی شبکه توزیع بنزین در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 9، شماره: 3
31 پیش بینی تابع تقاضای گروههای عمده غذایی در ایران با ملاحظه سناریوهای رشد جمعیت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 14، شماره: 2
32 تاثیر باز بودن اقتصادی بر توسعه مالی کشورهای در حال توسعه نفتی و غیرنفتی با استفاده از رویکرد Panel ARDL (با تاکید بر مولفههای نهادی) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 24، شماره: 4
33 تاثیر شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) بر فساد اداری در کشورها با درآمد متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
34 تحلیل اثر سیاست های پولی و مالی بر تجارت خارجی در ایران با رویکرد DSGE (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 21، شماره: 83
35 توسعه مدلی نوین جهت اندازه گیری ریسک بازاری شاخص صنایع غذایی و دارویی با استفاده از مدل های تلفیقی GARCH-مارکوف (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 11، شماره: 4
36 توسعه ی سلامت الکترونیک و کاهش مخارج سلامت خانوارها (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 10، شماره: 6
37 شناسایی فعالیت های اقتصادی کلیدی استان چهارمحال و بختیاری در راستای توسعه منطقه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 8، شماره: 1
38 طراحی مدلی جهت پیش بینی بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار(با تاکید بر مدل های ترکیبی شبکه یادگیری عمیق و مدل های خانواده GARCH) (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 42
39 کاوشی در تعریف نهاد: ارزیابی رویکردهای متاخر بدیل در تعریف نهاد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 20، شماره: 4
40 نااطمینانی نسبت به سیاستهای پولی و آثار اقتصادی آن: ترکیب رهیافتهای GARCH و VAR (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 13، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analyzing Relative Importance of Doing business, Economic Freedom, and Competitiveness in increasing the share of High-tech Export: Lessons for Iran (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی صنایع، اقتصاد و مدیریت
2 اقتصاد مقاومتی با حمایت از تولید ملی (تجارت الکترونیک و رشد اقتصادی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
3 بانک و رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
4 بحران در صندوق بازنشستگی کشوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
5 بررسی اثر تجارت الکترونیک و کیفیت زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشداقتصادی کشورهای در حال توسعه اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
6 بررسی اثر صادرات و واردات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
7 بررسی ارتباط متقابل میان سرمایه اجتماعی، سلامت و سلامت روانی (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
8 بررسی تاثیر عوامل اقتصادی موثر بر اشتغال در صنایع کوچک و متوسط (1393-1384) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت،اقتصاد و حسابداری ایران
9 بررسی نقش واهمیت اقتصادی بخش بیمه در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
10 تاثیر نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و تعیین استراتژی های لازم در مقابل آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
11 تاثیر نوسانات نرخ ارز برسرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران و تعیین استراتژ های لازم درمقابل آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
12 تأثیر تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای درحالتوسعه اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
13 شواهدی از کودکان کار و وضعیت سلامت آنها در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری