دکتر ابوالقاسم سرآبادانی

دکتر ابوالقاسم سرآبادانی استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر ابوالقاسم سرآبادانی

Dr. Abolghasem Sarabadani

استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی اکتساب درونزای فناوری در صنعت هسته ای: مطالعه ای پدیدار شناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 15، شماره: 4
2 بررسی تاثیر ابعاد کیفیت بانکداری همراه بر استفاده واقعی در بانک سرمایه ایران (دریافت مقاله) دانشنامه تحول دیجیتال دوره: 2، شماره: 2
3 راهبرد بهبود خدمات بانکداری خرد در دفاتر خدمات بانکی روستایی (ICT) پست بانک در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 24، شماره: 1
4 عوامل موثر بر انتقال دانش فنی خدمات پس از فروش ( مطالعه موردی: شرکت ایساکو) (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 19، شماره: 106
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استخراج استراتژی ملی فناوری اطلاعات کشور در حوزه دانشگاهی با بکارگیری مدل جذابیت – قابلیت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
2 بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر مدیریت دانش تحولی با تاکید بر نوآوریهای فناورانه در شرکتهای ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی
3 حوزه های کاربردی فناوری اطلاعات از دیدگاه تعدادی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران
4 حوزه های کاربردی فناوری اطلاعات ازدیدگاه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
5 عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی در ارتقای سرمایه انسانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی