دکتر ابوالقاسم سرآبادانی

دکتر ابوالقاسم سرآبادانی استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر ابوالقاسم سرآبادانی

Dr. Abolghasem Sarabadani

استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی اکتساب درونزای فناوری در صنعت هسته ای: مطالعه ای پدیدار شناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 15، شماره: 4
2 ارائه الگوی اولویت گذاری فناوری های دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 7، شماره: 1
3 ارائه مدلی از تاب آوری بومی در فناوری راهبردی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 8، شماره: 2
4 ارتقای کیفیت سیاست گذاری در علم و فناوری با رویکرد اسلامی ایرانی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 1، شماره: 1
5 استانداردسازی فرایندهای گمرک کشور به کمک مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت فرایند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 12، شماره: 3
6 بررسی تاثیر ابعاد کیفیت بانکداری همراه بر استفاده واقعی در بانک سرمایه ایران (دریافت مقاله) دانشنامه تحول دیجیتال دوره: 2، شماره: 2
7 تبیین مدل مدیریت استعدادهای دیجیتال در صنعت بانکداری ایران؛ رویکردی ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 13، شماره: 2
8 تبیین نهاد خلق ارزش مشترک در بومسازگان صنایع الکترونیک (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 14، شماره: 4
9 راهبرد بهبود خدمات بانکداری خرد در دفاتر خدمات بانکی روستایی (ICT) پست بانک در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 24، شماره: 1
10 راهبردهای ارزش گذاری فناوری استارتاپ های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار دوره: 3، شماره: 3
11 طراحی الگوی پارادایمی توسعه استعدادهای دیجیتال؛ با محوریت صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 13، شماره: 1
12 عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی حاکمیت امنیت اطلاعات (مطالعه موردی: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 14، شماره: 56
13 عوامل موثر بر انتقال دانش فنی خدمات پس از فروش ( مطالعه موردی: شرکت ایساکو) (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 19، شماره: 106
14 مدل ارائه ارزش در فرایندهای سازمانی گمرک از طریق ادغام حاکمیت فناوری اطلاعات در مدیریت فرایند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 6، شماره: 1
15 نوآوری های پساشومپیتری و سطح بندی چالش های کلان گذار به آن ها در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 31، شماره: 84
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل مفهومی رصد علم و فناوری در ایران مبتنی بر اسنادبالادستی کشور (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت الگوی پیشرفت؛ پیشرانها، چالشها و الزامات تحقق
2 استخراج استراتژی ملی فناوری اطلاعات کشور در حوزه دانشگاهی با بکارگیری مدل جذابیت – قابلیت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
3 بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر مدیریت دانش تحولی با تاکید بر نوآوریهای فناورانه در شرکتهای ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی
4 حوزه های کاربردی فناوری اطلاعات از دیدگاه تعدادی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران
5 حوزه های کاربردی فناوری اطلاعات ازدیدگاه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
6 عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی در ارتقای سرمایه انسانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی