دکتر فرشته سعدی

دکتر فرشته سعدی دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فرشته سعدی

دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.