دکتر مسعود سلطانی محمدی

دکتر مسعود سلطانی محمدی استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مسعود سلطانی محمدی

Dr. Masoud Soltani Mohammadi

استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل هیسترزیس ترکیبی جدید نیرو-تغییر مکان در تخمین تقاضای جابجایی پس ماند پل های بتنی تک ستونه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 2
2 ارزیابی آزمایشگاهی رفتار غیرخطی دیوارهای بنایی غیر مسلح مقاوم سازی شده به روش تسلیح مغزه (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 45
3 ارزیابی روش طراحی مستقیم براساس تغییر مکان در طرح لرزه یی دیوارهای برشی بتن مسلح (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 28، شماره: 4
4 الگوریتم شبیه سازی تصادفی برای تعیین توزیع احتمالاتی و بیشینه ی پاسخ لرزه یی سیستم های دینامیکی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 3
5 بررسی تقاضای لرزه ای جابه جایی پس ماند پل های تک ستونه بتنی با المان های فایبر مبتنی بر روش نیرو (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 13، شماره: 1
6 بررسی نبود قطعیت های موثر در رفتار قاب های بتن مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 23، شماره: 2
7 رفتار کمانشی شمع ها در خاک های روانگرا (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 23، شماره: 2
8 رفتار لرزه یی میان قاب های آجری در قاب های بتن مسلح تحت اثر هم زمان نیروهای داخل و خارج از صفحه (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 4
9 شبیه سازی سازوکار انتقال برش در روسازیهای بتنی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 1
10 شبیه سازی سازوکار انتقال برش در روسازیهای بتنی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 4
11 مدل سازی رفتار سخت شدگی المان های بتن مسلح تقویت شده با FRP در کشش خالص (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 26، شماره: 2
12 مطالعه ی عددی مکانیزم های موثر در رفتار لرزه یی سازه ی زیرزمینی مدفون در خاک های ماسه یی سست با پتانسیل روان گرایی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 3
13 مقاوم سازی لرزه ای پلهای قوسی مصالحبنایی به روش پس تنیدگی با استفاده از روش المان مجزا (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ANALYSIS OF RC STRUCTURES CONSIDERING REBARS CORROSION (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2 ارائه روشی محاسباتی برای تعیین توزیع احتمالاتی پاسخ لرزه ای سیستم های دینامیکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 ارایه یک مدل بزرگ مقیاس مبتنی بر المان فایبر برای تحلیل استاتیکی غیرخطی دیوارهای برشی بتن مسلح (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
4 ارزیابی تغییر سختی وظرفیت در دیوارهای برشی آسیب دیده تحت اثر زلزله براساس اطلاعات کیفی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
5 ارزیابی رفتار داخل و خارج صفحه دیوارهای بنایی تقویت شده با پوشش کامپوزیت سیمانی مهندسی (ECC) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
6 ارزیابی رفتار لرزه ای درون صفحه دیوار های بنایی تقویت شده با پوشش کامپوزیت سیمانی مهندسی (ECC) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها
7 ارزیابی روش های طراحی بر مبنای تغییر مکان دیوار های برشی بتن مسلح در برابر زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
8 ارزیابی نحوه انتخاب و مقیاس کردن شتاب نگاشتها برای طرح لرزه ای قابهای بتن مسلح در مقابل فروریزش (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 اصلاح مدل رفتاری رفت و برگشت بتن جهت بررسی عملکرد لرزه ای قابهای بتن مسلح محصور شده با FRP (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
10 ESTIMATI NG MAXIMUM POUNDING FORCE BETWEEN TWO ADJACENT STRUCTURES (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11 EVALUATION THE EFFECTOF LINK BEA MS' STIFFE NERS WITH DIFFERENT CROSS-SECTIONS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
12 Investigation of the effect of FRP on increasing bond strength and decreasing development length of reinforced concrete members (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
13 Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Members:Enhanced Smeared Crack Approach (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
14 Probabilistic Seismic Analysis of RC Members Considering Rebars Corrosion and Time Dependency of Material Behaviour (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 THE EFFECT OF SOIL PROPERTIES UNCERTAINTY ON THE GROUND MOTIONS INTENSITY (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
16 بررسی اثر انعطافپذیری در تراز پی بر رفتار لرزهای دیوارهای برشی بتن مسلح با تکیه به روش طراحی برمبنای تغییرمکان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
17 بررسی اثرات عدم قطعیت‌های مرتبط در رفتار سازه‌های بتن مسلح (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی تاثیر ابعاد و نحوه اتصال سخت کننده ها بر روی ظرفیت زاویه دوران تیرهای پیوند قوطی شکل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
19 بررسی تأثیر فرضیات مختلف در طراحی و ارزیابی پی های سطحی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 بررسی تغییرات منحنی های P-Y برای تحلیل شمع‌های بتن آرمه تحت بار جانبی در اثر شرایط مختلف شمع (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
21 بررسی رفتار غیرخطی و شکل پذیری اعضای بتن مسلح محصورشده با FRP (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
22 بررسی رفتار قاب های مهاربندی شده برون محور تحت تاثیر رکوردهای دور و نزدیک گسل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
23 بررسی رفتار لرزه ای دیوار آجری تقویت شده با شبکه فولادی و پوشش بتن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
24 بررسی روش همگن سازی خطی در سازه های بنایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
25 بررسی فرو ریزش پیشرونده در ساختمان های بتن مسلح (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
26 تاثیر مدل های سخت شدگی کششی بر پاسخ عددی تیرهای بتن مسلح تحت اثر لنگرخمشی - پیچشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
27 تأثیر پارامترهای مختلفبر رفتار لرزهای دیوار برشی مرکبطبق مطالعات آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
28 تحلیل آسیب پذیری ساختمان قاب خمشی فولادی طراحی شده براساس ضوابط لرزه ای دربرابر خرابی پیشرونده (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
29 تحلیل اثر دینامیکی باد بر برج میلاد به روش طیفی و مقایسه با اندازه گیری میدانی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
30 تحلیل رفتار لرزه ای دیوار های بنایی محصور شده با کلاف های بتنی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
31 تحلیل غیر خطی دیواهای آجری تقویت شده با روکش بتن مسلح به روش ترک پخشی ثابت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
32 توسعه مدل رفتاری بتن محصور شده با FRP (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
33 توسعه مدلهای رفتاری و تحلیل غیر خطی قابهای بتن مسلح با پر کننده های مصالح بنایی به روش ترک پخشی ثابت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
34 ریز مدلسازی رفتار دیوارهای مصالح بنایی غیر مسلح تحت بار لرزه ای خارج صفحه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 شبیه سازی عمل شاخه ای آرماتور در سطوح ترک خورده بتن مسلح (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 قابلیت اعتماد لرزه ای قابهای خمشی فولادی ویژه طراحی شده به روش حدی براساس آیین نامه های ایران و AISC (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
37 مدل رفتاری انتقال تنشهای برشی و قائم در سطح ترک برای تحلیل اجزاء محدود غیر خطی اعضاء بتن مسلح به روش ترک پخشی ثابت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
38 مدل سازی اثر میانقابهای بنایی بر پتانسیل فروریزش پیشرونده در قابهای بتن مسلح (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
39 مدلسازی رفتار درازمدت کالورتهای بتن مسلح مدفون در خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
40 مدلسازی رفتار غیرخطی المان بنایی تحت تنشهای داخل صفحه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
41 مدلسازی و بررسی رفتار لرزه ای قابهای بتن مسلح مجاور هم با اعمال اثرات برخورد (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
42 مطالعه عددی اثر دیوارهای سپری بررفتار سازه های زیرزمینی مدفون در خاک روانگرا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
43 مطالعه عددی رفتار خارج از صفحه میان قابهای آجری در قابهای بتن مسلح (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
44 مقاومسازی لرز ه ای پ لهای قوسی مصالحبنایی به روش پستنیدگی با استفاده از روش المان مجزا (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
45 مقایسه و اعتبارسنجی روش های مختلف طرح لرزه ای دیوارهای برشی بتن مسلح بر مبنای تغییرمکان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
46 منحنی های شکنندگی برای ارزیابی آسیب پذیری سیستم های نگهدارنده تجهیزات (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
47 نحوه انتخاب شتاب نگاشت ها به منظور توسعه منحنی های شکنندگی لرزه ای سازه های قابی بتن مسلح (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
48 همگن سازی خطی جهت بررسی عملکرد لرزه ای ساختمانهای آجری تقوت شده با پوشش بتن مسلح (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران