دکتر مسعود سلیمانی

دکتر مسعود سلیمانی استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مسعود سلیمانی

Dr. Masoud Soleimani

استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Aligned and random nanofibrous nanocomposite scaffolds for bone tissue engineering (دریافت مقاله) مجله علوم نانو دوره: 1، شماره: 1
2 Application of Mesenchymal Stem Cells in the Treatment of Diseases: Quality or Quantity? (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 15، شماره: 58
3 اثر حساس کنندگی پرتوی نانو ذرات طلای ترکیب شده با فولیک اسید در پرتو درمانی سطحی سلول های سرطانی رده ی MCF-۷ (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 34، شماره: 2
4 القای تمایز بن یاخته های مزانشیمی خون بندناف انسان به رده یاخته های شبه هپاتوسیتی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 7، شماره: 2
5 Comparison of miR-۲۴, miR-۱۰۶aand miR-۱۰۷ Expression in Identical Twins of Different Ages (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 23، شماره: 96
6 Comparison of random and aligned PCL nanofibrous electrospun scaffolds on cardiomyocyte differentiation of human adipose-derived stem cells (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 17، شماره: 11
7 Comparison of the Ex Vivo Expansion of UCB-Derived CD۳۴+ in ۳D DBM/MBA Scaffolds with USSC as a Feeder Layer (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 16، شماره: 10
8 Differentiation of Adipose Derived Stem Cells to Neuron Like Cells on Aligned Nanofibrous Scaffold (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 25، شماره: 108
9 Effects of Foeniculum vulgare ethanol extract on osteogenesis in human mecenchymal stem cells (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 3، شماره: 2
10 Effects of Isoproterenol (beta-adrenergic agonist) on in vitro differentiation of human mesenchymal stem cells into osteoblasts (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 23، شماره: 98
11 Evaluating the Expression of Long Non-Coding RNA HOTAIR in Patients with Chronic Myeloid Leukemia (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 25، شماره: 111
12 Evaluation of hematopoietic stem cell expansion in the presence of garcinol (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 8، شماره: 4
13 Ex Vivo Expansion of Umbilical Cord Blood Hematopoietic Stem Cells on Collagen- Fibronectin Coated Electrospun Nano Scaffold (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 26، شماره: 117
14 Formation of organoid-like structures in the decellularized rat testis (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 24، شماره: 11
15 Improving the neuronal differentiation efficiency of umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells cultivated under appropriate conditions (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 18، شماره: 11
16 MicroRNAs that target RGS۵ (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 18، شماره: 2
17 miR-۴۵۱ Up-regulation, Induce Erythroid Differentiation of CD۱۳۳+cells Independent of Cytokine Cocktails (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 16، شماره: 6
18 Simultaneous regulation of miR-451 and miR-191 led to erythroid fate decision of mouse embryonic stem cell (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 22، شماره: 4
19 The Effect of ۸ Weeks of High Intensity Interval Training on Mir-۲۹ Gene Family Expression and Cardiac Hypertrophy of Healthy Male Rats (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 23، شماره: 99
20 The Effect of Forced Short-term Aerobic Running on the Expression of MicroRNA-۱۲۴ and RE۱-Silencing Transcription Factor in the Hippocampus of Adult Male Rats (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 20، شماره: 81
21 The effect of mimicking the niche of placenta with PLLA Scaffold on expansion of hematopoietic stem cells derived from human placenta (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 23، شماره: 98
22 The Efficiency of Density Gradient for Separation of Mesenchymal Stem Cells from Bone Marrow Sample (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 19، شماره: 77
23 بررسی پاسخ سریال زمانی microRNA-1 به تمرین مقاومتی در عضلات اسکلتی کند و تند انقباض رت های نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 5، شماره: 9
24 بررسی توانای حفظ و نگهداری سلولهای بنیادی جنینی توسط سلولهای بنیادی مزانشیمی خون بند ناف بعنوان لایه تغذیه کننده (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 20، شماره: 5
25 تاثیر روش ساخت و خواص فاز سفت بر عملکرد ترموویسکوالاستیک پلیمر حافظه‎‍دار بر پایه پلی یورتان مورد استفاده در داربست های پزشکی (دریافت مقاله) مجله مهندسی ساخت و تولید دوره: 5، شماره: 3
26 تاثیر هشت هفته تمرین تداومی شدید بر بیان ژن های خانواده Mir-۲۹ در قلب رت های نر سالم (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 17، شماره: 6
27 حذف ژن پروزامین سنتتاز در باکتری بروسلا ملی تنسیس Rev1 بمنظور تولید سویه ضعیف شده (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 2، شماره: 2
28 ساخت کمپلکس نانوذره ویروسی/ هرسپتین با استفاده از لینکرهای شیمیایی و ویروس ایکس سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 6، شماره: 3
29 طراحی و ساخت داربست های هیبریدی متخلخل زیست تخریب پذیر بر پایه کیتوسان-ژلاتین-تری فسفات کلسیم برای مهندسی بافت (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 20، شماره: 3
30 نقش فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در بیماران دارای نقص فاکتور 13 انعقادی واجد خونریزی درون جمجمه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی دوره: 12، شماره: 1
31 همسانه سازی، بیان، تخلیص و ارزیابی سمیت پروتئین هیبریدی توکسین دیفتری - اینترلوکین 2 (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A microfluidic device for investigating mechanical-stress on stem cells (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
2 A novel method for producing gelatin nanofibers contains hydroxyapatite nanoparticles (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
3 A Review of the Using Umbilical Cord Blood Hematopoietic Stem Cells in Bone Marrow Transplantation (دریافت مقاله) هجدهمین دوره کنگره انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی
4 Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells Promote Angiogenesis and Prolong Graft Function in Pancreatic IsletTransplantation (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
5 An Investigation of Promoter-Targeted Small Activating RNAs On BMP2 Up-regulation (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
6 Autologous Targeted Exosomes as a Drug Delivery System (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی
7 ارزیابی تاثیر ضد توموری عصاره گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus) بر سلولهای Jurkat بعنوان مدل لوسمی حاد انسانی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
8 افزایش تکثیر سلولی در نتیجه افزایش بیان خوشه ی miR-17 در سلول های HEK293T (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 Bone marrow on chip: Creation of 3D culture bioreactor over Stromal Cell to mimic HSCs niche (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران
10 CAR T-cell: a new approach of cancer therapy and it’s side effects (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
11 Chitosan nanofibers and their applications in skin tissue engineering (دریافت مقاله) همایش ملی نانو فناوری و شیمی سبز
12 Combination cellular therapy as an effective approach for spinal cord injury (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
13 Conjunctiva mesenchymal stem cells encapsulated in fibrin gel for retinal tissue engineering (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
14 Construction and Optimization of the Fibrin Scaffold Fortified by Platelet lysate and investigating its effect on Cultivated Human Retinal Pigment Epithelial Cells (دریافت مقاله) هشتمین همایش تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران
15 Continuous and controllable production of nanoparticles for drug delivery applications using microfluidic nanoprecipitation systems (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
16 Delivery of miRNA to brain cancer cells by the secreted exosomes from mesenchymal stem cells as a new method of cancer therapy (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
17 Dendrimer Modified Magnetic Nanoparticles as a Promising Platform for Cancer Theranostics (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
18 Dendrimer modified magnetic nanoparticles for localized hyperthermia and MRI diagnosis (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
19 Developing a Modified Electrospinning Technique to Produce Three-dimensional Nanofibrous Scaffolds (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
20 Effect of the hyperthermia on the treatment of MCF-7 breast cancer cell line in the presence of gold nanoparticles (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
21 Electrospinning of PVA Nanofibres Containing TiO2 Nanoparticles (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
22 Electrospun Poly-L-lactic acid/poly Vinyl Alcohol Nanofibers Improved Insulin-Producing Cells Differentiation Potential of HumanAdipose Derived-Mesenchymal Stem Cells (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
23 Encapsulation of protein in poly(lactic-co-glycolic acid) nanofibers by emulsion electrospinning (دریافت مقاله) همایش ملی نانو فناوری و شیمی سبز
24 Exosomes & clinical applications (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
25 Hematopoietic Differentiation of Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs) derived from Glioblastoma Cell Lines (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی
26 High Yield Differentiation of Mesenchymal Stem Cells to Neural-Like Cells Using Magnetoelectric Nanocomposite Scaffold (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
27 Human Unrestricted Somatic Stem Cells (USSCs) Attenuate Systemic Inflammation in the Mouse Model of ALI (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
28 Improving biocompatibility of the polyacrylonitlie nanofibrous scaffolds (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
29 improving gene transfer into myeloma cell by using microfluidic device (دریافت مقاله) هجدهمین دوره کنگره انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی
30 Induced pluripotent stem cells (ipscs) as cardiac disease models, new drugs, and therapeutic applications (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
31 Induced pluripotent stems (iPS) cell technology in cardiac regeneration (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
32 Intraventricular autologous mesenchymal stem cell injection with navigation to treatment of amyotrophic lateral sclerosis: preliminary results of a phase i trial (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
33 Linc-ROR Expression in Acute Lymphoblastic Leukemia (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
34 MicroRNA 34-a induced sensitivity to albumin-bound paclitaxel nanoparticles through suppression of SURVIVIN in glioblastoma cells (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
35 MicroRNAs As A Tumor Suppressor In Glioblastoma Cancer Cells (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن
36 Perpetration and biological study of PCL nanofibrous with different roughness (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
37 Potential Evaluation of Polycaprolactone nanofiber scaffolds for culturing human stem cells and differentiation to neural cells (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران
38 Preliminary results of a phase I trial in patients with primary malignant gliomas using transfected mesenchymal stem cell with herpes simplex-thymidine kinase/ganciclovir complex (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
39 Silk Nanofibrous Electrospun Scaffold Enhances Differentiation of Induced Pluripotent Stem Cells Into Insulin-Producing Cells (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
40 Silver nanoparticle: applications, human health and the environment (دریافت مقاله) همایش ملی نانو فناوری و شیمی سبز
41 Study of mesenchymal stem cells attachment on biocompatible PANi/PAN co-polymer scaffold (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
42 Synthesis of polymer-based magnetoelectric composite using electrospinning method for neural differentiation of mesenchymal stem cells (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
43 Synthesis of polymeric carriers based on microfluidic devices for anti-cancer drug delivery systems (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
44 The cardiomyocyte conversion of bone marrow-derived stromal cells (BMSCs) in 2D and 3D cell culture methods (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
45 بررسی اثر شرایط کشت دینامیک بر چسبندگی سلول های بنیادی مزانشیمی و کلسیمی شدن داربست های الکتروریسی شده PCL-nHA (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
46 بررسی اثر شرایط کشت دینامیک بر چسبندگی سلول های بنیادی مزانشیمی و کلسیمی شدن داربست های الکتروریسی شده PCL-nHA (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
47 بررسی الگوی متیلاسیون جزایر CPG واقع در جایگاه های کروموزومی اعضای خانواده miR-9 در آدنوکارسینومای معده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
48 بررسی بیان Anril در سلول های مختلف رده ی میلومایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
49 بررسی تاثیر عصاره گیاه دارویی باریجه در درمان پوکی استخوان به روش in vitro (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
50 بررسی عملکرد hsa-miR-133b و hsa-miR-125a-5p در مسیر تمایز سلول های بنیادی قلب انسان به کاردیومیوسیت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
51 پوشش دهی همزمان آنتی ژن های اصلی و فرعی سلول های قرمز خون با استفاده از پلی اتیلن گلایکول فعال شده با سوکسینیمیدیل والرات (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
52 تزاید سلولهای + 34 CD روی داربست سه بعدی MBA پوشیده شده با سلولهای USSC خون بند ناف (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
53 تکثیر برون تن سلولهای بنیادی خونساز بر روی داربست DBM به همراه فییدری از سلولهای استرومال خون بند ناف (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
54 حذف ژن پروزامین سنتتاز در باکتری بروسلا ملی تنسیس Revl (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
55 کاربرد روش مولکولی PCR در شناسایی نیتریفایرهای تصفیه خانه فاضلاب شهری شوش (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
56 مطالعه تجربی رفتارترمو ویسکوالاستیک پلیمرحافظه داربرپایه پلی یورتان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
57 یافتن میکرو RNA های مؤثر در مهار ژنهای دخیل در مسیر PI3K/AKT/Mtor با استفاده از روشهای بیوانفورماتیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران