پروفسور ایرج نوروش

پروفسور ایرج نوروش استاد، گروه حسابداری ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران

پروفسور ایرج نوروش

Prof. Iraj Noravesh

استاد، گروه حسابداری ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Perusal of Managers' Optimism Pursuant to the Rate of Hormones in Blood (دریافت مقاله) مجله مالی ایران دوره: 4، شماره: 4
2 اثر حاکمیت شرکتی بر تاخیر گزارش حسابرسی در صنعت بیمه ایران Corporate Governance Effect on Audit Report Lag in Iran Insurance Industry (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 13، شماره: 50
3 ارائه الگوی روحیه مالیاتی با رویکرد تئوری زمینه بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 17، شماره: 63
4 ارائه مدلی جهت حسابرسی عملکرد (مورد مطالعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 1
5 ارزیابی مقایسه توانمندی ویژگی های کیفیت سود با توانمندیهای مدیریتی شرکت ها در پیش بینی بازده مازاد در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 4
6 ارزیابی و ارائه الگوی شناسایی خطرحسابرسی مبتنی بر ویژگی های بنیادین شرکت ها (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 11، شماره: 43
7 Examination of the Predictive Power of Fama-French Five-Factor Model by the Inclusion of Skewness Coefficient: Evidence of Iranian Stock Market (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 2، شماره: 6
8 Identify and evaluate tax morale indicators using DEMATEL-ANP (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 15، شماره: 5
9 Supply Chain Cost Estimation Model for Dashboard Management Design (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 5، شماره: 17
10 Supply Chain Cost Estimation Model for Dashboard Management Design (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 4، شماره: 15
11 بررسی اثر تقویمی ماه مبارک رمضان بر بازار سرمایه: رویکرد تصمیم گیری گروهی فازی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 15، شماره: 58
12 بررسی تاثیر اقلام تعهدی بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 1، شماره: 3
13 بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 2
14 بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزش های حسابداری در ایران (آزمون تجربی مدل گری) (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 10، شماره: 3
15 بررسی رابطه بین کیفیت افشاء (قابلیت اتکاء و به موقع بودن) و مدیریت سود (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 16، شماره: 2
16 بررسی رابطه فرهنگ مالیاتی و ریسک شرکت ها با تاکید بر اجتناب مالیاتی ) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 12، شماره: 2
17 بررسی عوامل موثر بر استقلال حسابرس از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان خدمات حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 7
18 بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سهام: مقایسه تحلیلی با سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 8
19 بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در... (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 0، شماره: 2
20 بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 12، شماره: 4
21 بررسی هموارسازی سود از طریق فروش دارایی های شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 2
22 پایداری نامتقارن و ارزشگذاری بازار از اقلام تعهدی و جریانهای نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 4
23 پیش بینی ارزش شرکت بر اساس مولفه های حسابرسی و رفتار اخلاقی حسابرسان با تاکید بر هوش مالی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 1
24 پیش بینی کشف تقلب در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 16، شماره: 65
25 تبیین الگوی اندازه گیری مدیریت سود با استفاده از روش ترکیبی هوشمند شبکه های عصبی و الگوریتم های فراابتکاری(ژنتیک و ازدحام ذرات) (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 9، شماره: 36
26 تحقیقی پیرامون محتوای اطلاعاتی اعداد حسابداری در گزارشگری درون سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 7، شماره: 2
27 تدوین و ارائه مدل روند حجم معاملات سرمایه گذاران بر اساس اهم مولفه های روانشناسی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 46
28 تغییرات در ارزش محتوای اطلاعات حسابداری طی گذر زمان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 9، شماره: 2
29 جایگاه راهبرد تجاری در ارتقای کیفیت حسابرسی با تاکید بر عواملی محیطی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 11، شماره: 3
30 رابطه فرصت های سرمایه گذاری و سود با توجه به چرخه عمرشرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 39
31 سودمندی ارزش افزوده در پیش بینی سود حسابداری شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۸۱-۱۳۷۵ (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 11، شماره: 2
32 شناسایی خطرحسابرسی، مبتنی برمدیریت خطر جامع و راهبری شرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 36
33 کیفیت سود و ارزش شرکت: شواهدی از شرکت های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 4
34 محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر توسعه بازار سرمایه و تجدید ارزیابی دارایی ها بر کفایت سرمایه و سودآوری در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
2 ارزیابی تاثیر مکانیزم های برونی حاکمیت شرکتی بر سطح نگه داشت وجه نقد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حسابداری و مدیریت
3 ارزیابی تاثیر مکانیزم های درونی حاکمیت شرکتی بر سطح نگه داشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حسابداری و مدیریت
4 ارزیابی رابطه بین شاخص های مالی و عملکرد شرکت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
5 بررسی اثربخشی برنامه آموزش حسابداری درمقطع کارشناسی ارشد ازنظر دانشجویان دانشگاه مجری مقطع دکتری (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
6 بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر سیاست های مالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران
7 بررسی تاثیر رفتار سرمایهگذاران بر قیمت سهام در زمان عرضه اولیه سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
8 بررسی تأثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
9 بررسی رابطه بین کیفیت صورت های مالی با دقت پیش بینی های مدیریت شرکت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع
10 بررسی رابطه بین کیفیت صورت های مالی با دقت پیش بینی های مدیریت شرکت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
11 بررسی عوامل موثر بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع
12 بررسی نقش نقش زمینه های اثرگذار بر پژوهشهای حسابداری دانشگاهی در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
13 تأثیر اهرم مالی و جریان نقدی عملیاتی غیر عادی بر مدیریت عایدات «شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
14 تعیین رابطه بین فراوانی بند های گزارش حسابرس با هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
15 تعیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و جریان وجوه نقد نسبی با مدیریت سود اقلام تعهدی اختیاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
16 رابطه بین اهرم مالی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
17 نقش تاثیر جریانات اطلاعات عمومی و خصوصی در نقدینگی و ریسک نقدینگی روزانه سهام (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری