دکتر ایرج نوروش

دکتر ایرج نوروش استاد گروه حسابداری, دانشکده مدیریت, دانشگاه تهران، تهران، ایران

دکتر ایرج نوروش

Dr. Iraj Norvesh

استاد گروه حسابداری, دانشکده مدیریت, دانشگاه تهران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.