دکتر غلامرضا کرمی

دکتر غلامرضا کرمی دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

دکتر غلامرضا کرمی

Dr. Gholamreza Karami

دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.