دکتر کاوه مهرانی

دکتر کاوه مهرانی دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

دکتر کاوه مهرانی

Dr. Kaveh Mehrani

دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.