دکتر مسعود عزیز خانی

دکتر مسعود عزیز خانی دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه استرلیا، کنبرا، استرالیا

دکتر مسعود عزیز خانی

Dr. Masoud Azizkhani

دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه استرلیا، کنبرا، استرالیا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.