دکتر علی محقر

دکتر علی محقر استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

دکتر علی محقر

Dr. Ali Mohaghar

استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A CLV-Based Framework to Prioritize Promotion Marketing Strategies: A Case Study of Telecom Industry (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 11، شماره: 3
2 A Methodology for Business Model Change Inspired of Mobile Technology Entrance to Organization (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 2، شماره: 4
3 An application of fuzzy TOPSIS method in recognizing and prioritizing of competitive strategies(Case Study: Cement Industry) (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش های نوین علوم مهندسی دوره: 4، شماره: 1
4 ANP-based decision support system for selecting ERP systems in oil industry by using balanced scorecard (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 4، شماره: 10
5 ائتلاف یا استقلال؟ تعیین تصمیم مناسب برای سطوح مختلف زنجیره های تامین سه سطحی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 1
6 ارائه الگوی تحلیل رفتار خرید شرکت های فعال در مجتمع فولاد مبارکه در انتخاب تامین کنندگان خارجی بر اساس ریسک های زنجیره تامین (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 27، شماره: 105
7 ارائه چارچوب مدیریت دانش در شرکت ها متناسب با نوآوری باز با روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 9، شماره: 4
8 ارائه چارچوبی برای ترکیب روش های مدل سازی سیستم های پیچیده فنی اجتماعی با استفاده از فراترکیب تفسیری انتقادی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 1
9 ارائه روشی برای اندازه گیری چابکی زنجیره تامین با استفاده از ترکیب تئوری گراف، رویکرد ماتریسی و منطق فازی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 14، شماره: 54
10 ارائه روشی به منظور طراحی نقشه استراتژی در صنعت نیروگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 11، شماره: 42
11 ارائه مدل مفهومی تاثیر استراتژی های مدیریت تولید و عملیات بر مزیت رقابتی پایدار در صنعت خودرو ایران (مورد مطالعه: شرکت های خودروسازی تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 1
12 ارائه مدلی برای ارزیابی کارکردهای دفتر مدیریت پروژه شهر دانش :با روش بهترین-بدترین و ماتریس تحلیل اهمیت-عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 7، شماره: 4
13 ارائه مدلی برای بهینه سازی استقرار تجهیزات کنارجاده ای در شبکه خودرویی سیستم حمل و نقل هوشمند به منظور حداکثری سازی پوشش شبکه (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 2
14 ارائه مدلی جهت بهینه سازی شبیه سازی رویکردهای مدل تعالی سازمانی EFQM با استفاده از پویایی شناسی سیستم ها و الگوریتم ژنتیک در شبکه بانکی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 4
15 ارزیابی چابکی با استفاده از متغیرهای کلامی در منطق فازی ورتبه بندی اعداد فازی با استفاده از تکنیک نقطه ثقل مرکزی وتاپسیس مطالعه موردی: شرکت فولاد آلیاژی استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 24
16 ارزیابی کارایی کتابخانه های عمومی استان تهران با استفاده از روش ترکیبی تحلیل پوششی داده ها - تحلیل تمیز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 22، شماره: 4
17 ارزیابی کارایی واحدهای ارزی بانک کشاورزی با استفاده از روش های ترکیبی BSCV و DEA و AHP (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 25، شماره: 2
18 استفاده از مدل حداکثر پوشش وزن دار با پوشش جزیی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مکانیابی شعب بانک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 47
19 انتخاب پیمانکار پروژه های ساختمانی با استفاده از تلفیق تئوری مطلوبیت چندشاخصه و روش الکتره یک در شرکت مپنا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 1
20 انتخاب تامین کنندگان شرکت های مهندسی و ساخت (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 3، شماره: 6
21 Prioritizing the Applications of Internet of Things Technology in the Healthcare Sector in Iran: A Driver for Sustainable Development (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 8، شماره: 1
22 The Comprehensive Modeling of Informational Coordination in Supply Chain of Automotive Industry by Meta-synthesis Method (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 4
23 بررسی تاثیر اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری از مسیر قابلیت یادگیری سازمانی در صنعت بانکرینگ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 2
24 بررسی تاثیر متغیرهای وضعیتی بر فعالیت های مدیریت کیفیت و عملکرد سازمان های سرآمد ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 1
25 بررسی تأثیر ویژگی های مدیریت بر ریسک ریزش قیمت سهام؛ با تأکید بر روش های داده کاوی (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های راهبردی بودجه و مالی دوره: 1، شماره: 1
26 بررسی رابطه ی مدیریت دانش و عملکرد سازمانی (مطالعه ی موردی: بیمارستان شهید صدوقی یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 5، شماره: 3
27 بررسی سرمایه های دانسته ای در صنعت بیمه کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 21، شماره: 1
28 بررسی میزان رضایت بیماران از زمان‌بندی قرار ملاقات (مورد مطالعه: درمانگاه تخصصی شهید صدوقی یزد) (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 19، شماره: 1
29 بررسی و ارزیابی ریسک های پروژه بر پایه روش بهترین- بدترین (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 7، شماره: 2
30 به کارگیری الگویی برای تخصیص اعتبارات محرومیت زدایی (بررسی موردی فصل تربیت بدنی در استان خراسان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 10، شماره: 2
31 به کارگیری فرایند تحلیل شبکه ای برای شناسایی ریسک رفتارهای خطا در سیستم های کاری (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 8، شماره: 22
32 بهبود روش فناوری های کلیدی با استفاده از گسترش عملکرد کیفیت، تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 3
33 به‎کارگیری الگوریتم ژنتیک برای برنامه ریزی تامین، تولید و توزیع یکپارچه سیستم های مونتاژ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 2
34 بهینه سازی سبد محصولات صنایع خودروسازی با استفاده از بهینه سازی استوار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 2
35 پیش بینی الگوی تحول فناورانه در بخش خدمات مالی ایران بر مبنای رویکرد چندسطحی به گذار (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 12، شماره: 4
36 تاثیر رفتار مصرف کنندگان بر ساختار بازار انحصار دو جانبه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 18، شماره: 1
37 تاثیر مولفه های بازاریابی داخلی بر بهبود عملکرد پرسنل شاغل در بیمارستان شهیدصدوقی یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 2، شماره: 3
38 تبیین الگوی رشد کیفی انسان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 48
39 تحلیل سیاست قیمت گذاری خوراک محصولات پتروشیمی با رویکرد سیستم های پویا (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 4
40 توسعه روش شناسی پژوهش در علم طراحی به منظور طراحی روشی برای مدلسازی سیستم های فنی-اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 4، شماره: 2
41 توسعه مدل کسب وکار تاب آور برای سازمان های پیچیده فنی اجتماعی به روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 4
42 چارچوب مفهومی شکل گیری زیست بوم های کارآفرینی دانشگاه پایه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 8، شماره: 4
43 رابطه بین هوش عاطفی و نوآوری کارکنان بیمارستان شهیدصدوقی یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 3، شماره: 3
44 رتبه بندی فاکتورهای اصلی موفقیت زنجیره تامین چابک در طراحی و تولید محصولات فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 16، شماره: 43
45 رفتار دینامیکی صنایع داخلی در اثر نوسانات تعرفههای گمرکی مطالعه موردی با استفاده از متدولوژی پویایی های سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 28
46 روش شناسی های تحقیق در عملیات برای بررسی مسائل اخلاقی در سازمان ها (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 8، شماره: 4
47 شبیه سازی اثر سیاست های خلق مشترک دانش در طول زنجیره تامین بر عملکرد توسعه محصول سازمان با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 3
48 شبیه سازی سیستم مدیریت پالت با رویکرد تقسیم مخاطره ( مورد مطالعه : زنجیره تامین گروه خودروسازی سایپا) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 1، شماره: 2
49 شناسایی چالش های شرکت های تازه تاسیس فناوری محور دانشگاهی در مسیر رشد (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 5، شماره: 2
50 شناسایی حلقه‎های علی مرتبط با رویکردهای متداول در مدل تعالی سازمانی مبتنی بر پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 2
51 شناسایی سازوکارهای اثرگذاری توانمندی های سطح بالاتر برای ایجاد یا ارتقا توانمندی های فناورانه بنگاه دیرآمد در مسیر فرارسی فناورانه: مطالعه موردی یک بنگاه خودروسازی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 9، شماره: 2
52 شناسایی کارکردهای سازمان مادر: مطالعه موردی: سازمان‎های پروژه‎محور فعال در صنعت ساخت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 2
53 شناسایی مسیرهای ادعای منتهی به افزایش هزینه در پروژه هایDBF ایران با استفاده از رویکرد الگوسازی پویایی سیستم (مطالعه موردی: پروژه های مترو کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 7، شماره: 2
54 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تبلیغات اینترنتی در بازار ایران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه فازی (مطالعه موردی: صنعت پوشاک) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 2، شماره: 1
55 طراحی شبکه تامین منعطف در یک زنجیره تامین دوسطحی و آنالیز ریسک با استفاده از برنامه‎ریزی تصادفی (مطالعه موردی: از شبکه تامین پلی استایرن معمولی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 1
56 طراحی متدولوژی تعالی سازمانی صنعت نفت ایران .. (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 3
57 طراحی مدل ارزیابی مدیریت ریسک در شرکت های خودروساز: نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 3
58 طراحی مدل برنامه ریزی احتمالی چندهدفه ظرفیت بهینه انرژی برق با رویکرد تقریب میانگین نمونه و روش کوآنتایل (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 2
59 طراحی مدل رهبری در زنجیره های تامین سه سطحی نامحدود: تئوری بازیهای غیرهمکارانه پویا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 6، شماره: 1
60 طراحی مدل مدیریت زنجیره تامین پروژه ساخت مبتنی بر مدلسازی سیستم های مانا (مورد مطالعه: پروژه ساخت پتروشیمی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 21، شماره: 69
61 طراحی مدل مفهومی پساهمپایی فناوری (مورد مطالعه: شرکت توربو کمپرسور نفت در شرایط تحریم) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 29، شماره: 2
62 طراحی مدلی برای انتخاب پروژه های عمرانی در بخش عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 4
63 طراحی مکانیزم انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 2
64 طراحی یک مدل شبیه سازی موجودی چندسطحی، چندمحصولی و مقایسه آن با مدل های منتخب (مورد مطالعه: صنایع فولاد ایران) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 3
65 فرا ترکیب روش‎های مدل‎سازی سیستم‎های پیچیده فنی اجتماعی با رویکرد پارادایم چندگانه روش‎شناسی چندگانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 2
66 مدل تعیین سیاست های پیش فروش در راستای تسهیل تولید مسکن و دستیابی به منافع مالی سازنده و خریدار بر اساس رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 1
67 مدل تعیین سیاست های پیش فروش در راستای تسهیل تولید مسکن و دستیابی به منافع مالی سازنده و خریدار بر اساس رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 1
68 مدل رقابت بنگاه‎ها در بازار انحصار دوجانبه مبتنی بر بازی دیفرانسیلی و با ملاحظه تاخیرهای زمانی در متغیرهای کنترل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 55، شماره: 1
69 مدل سازی پویایی در زنجیره تامین یک محصول جدید مبتنی بر رویکرد پویایی های سیستم (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 4
70 مدل سازی عوامل آمادگی سازمانی استقرار کنترل فرایند آماری هوشمند در عصر صنعت ۴.۰ با رویکرد ساختاری تفسیری فازی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 4
71 مدل سازی کیفی مزیت رقابتی در صنایع مبتنی بر فن آوری های پیشرفته* (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 3
72 مدل مبتنی بر پویایی سیستم برای توسعه ظرفیت تولید برق در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 30، شماره: 2
73 مدلی برای پیش بینی سهم بازار در بازار انحصار دو جانبه (دریافت مقاله) مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی دوره: 10، شماره: 2
74 مکان یابی با سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل حداکثر پوشش (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 2
75 هماهنگی زنجیره تامین در صنعت خودروسازی: رویکرد تئوری برخاسته از داده ها (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 شبیه سازی رویکردهای استراتژیک بانک ملت بر مبنای روش پویاییهای سیستمی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
2 Applying GTMA method with Entropy Weight for Strategy Ranking (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 ارائه چارچوبی جهت الکترونیکی کردن فرآیندهای ارائه خدمات به مشتریان در بانک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
4 ارائه چارچوبی جهت توسعه مدیریت سرمایه های دانسته ای، مدیریت دانش و سنجش سرمایه های دانسته ای، سه مفهوم پیشروی شرکت ها در آینده نزدیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
5 ارائه چارچوبی جهت توسعه نقش خلاقیت و نوآوری در تصمیم گیری های استراتژیک سازمان در شرایط عدم اطمینان محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
6 ارائه راهکار برای اندازه گیری رضایت شغلی منابع انسانی با تلفیق روش محاسباتی TACTIC و تکنیکAHP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
7 ارائه سیاست های مناسب برای افزایش کیفیت خدمات با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها کتابخانه دانشگاه تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
8 ارائه یک الگوریتم جدید برای یافتن کمینه های موضعی مساله بهینه سازی سیستم های کنترل موجودی چندسطحی با پارامترهای تصادفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع
9 ارایه مدل مفهومی کیفیت روابط زنجیره تامین شرکت سایپا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
10 ارزیابی تاثیر سیستم مدیریت دانش نگهداری بر جنبه های سرمایه فکری مورد مطالعه : بیمارستان تخصصی رضوی مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
11 ارزیابی تغییرات بهره وری شرک تهای مدیریت تولید برق با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
12 ارزیابی سرمایه های فکری دانشگاهها با استفاده از شاخصهای نوآوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
13 ارزیابی عملکرد سیستم صف کارمند – تحویلداری دربانک سپه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
14 ارزیابی عملکرد واحدهای IT با استفاده از BSC ، FAHP و ELECTRE (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
15 ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
16 استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی در شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برکارایی ایمنی هوانوردی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
17 انتخاب چند معیاره ماشین آلات تولید تایر با استفاده از فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
18 اولویت بندی مصرف و تخصیص گازطبیعی با رویکردفازی در حوزه علمی پژوهش عملیاتی (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی
19 اولویت بندی معیارهای مدل بهینه سازی موتورهای جستجوی داخلی با استفاده از رویکرد ترکیبی دیمتل فازی-فرایند تحلیل شبکه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
20 Examination and Comparison the Efficiency of Private and Public Iranian Banks Using DEA Technique (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
21 FBSQچارچوب تدوین استراتژی : هیبریدی از رویکرد غربالسازی فازی، کارت امتیازی متوازن، تجزیه و تحلیل SWOT و گسترش عملکرد کیفیت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
22 Investigating the use of systems dynamics (SD) technique in strategic management studies: A bibliometric study (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پویایی شناسی و تفکر سیستمی
23 برآورد وزن شاخص های مدل سرآمدی EFQM در صنعت خودرو ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
24 بررسی تاثیر اقدامات استراتژیک منابع انسانی و ظرفیت مدیریت دانش بر عملکرد نواورانه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
25 بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اجرای موفقیت امیز مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی
26 بررسی تاثیر زیرساخت های مدیریت دانش بر استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان مطالعه موردی: شرکت سایپاپرس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
27 بررسی رابطه مدیریت دانش نگهداری در تاسیسات با ابعاد کیفیت اعتباربخشی کانادایی در بیمارستان رضویمشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
28 بررسی رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی مطالعه موردی : بیمارستان افشاریزد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
29 بررسی عوامل اثر گذار درون و برون سازمانی بر تسهیم اطلاعات و کیفیت تسهیم اطلاعات در زنجیره تامین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
30 بررسی کارکرد مکانیزم های توانمند ساز در استقرار مدیریت دانش بر پایه مدل پایه های ساختمان دانش (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
31 بررسی مسایل پیش روی پیاده سازی و مدیریت سیستم های انرژی یکپارچه و بهره گیری از فناوری انرژیهای نوین (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
32 بکارگیری تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در اولویت بندی و تخصیص گاز طبیعی با رویکرد فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
33 تاثیر بازاریابی داخلی بر افزایش کیفیت خدمات و رضایت مشتریان (مطالعه موردی: شعب بانک ملی استان یزد) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
34 تجزیه و تحلیل موانع کارآفرینی در ایران با استفاده از DEMATEL فازی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
35 تحلیل بهره وری با استفاده از مدل ترکیبی DEA و شاخص مالم کوئیست (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
36 تحلیل بهره وری با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده هاو شاخص بهره وری مالم کوییست موردمطالعه: پایانه اتوبوسرانی کاوه شهرستان اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
37 تحلیل تغییرات نرخ سودبانکی و تورم در ا قتصاد ایران با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
38 تحلیل کارایی شرکت های مخابرات استانهای ایران بااستفاده ازمدل تحلیل پوششی داده ها وشاخص مالم کوئیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
39 توسعه سیستم Fuzzy TOPSIS با استفاده از وزن های عینی و ذهنی جهت رتبه بندی مراکز کارآفرینی دانشگاه های سراسری تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
40 رتبه بندی تامین کنندگان و تخصیص منابع به آنان با روش تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
41 رتبه بندی شرکتهای حمل و نقل جاده ای در ایران براساس میزان کارائی محاسبه شده با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
42 رویکردفازی در تعیین و تبیین شاخص های مهم اولویت بندی مصرف گازطبیعی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
43 سنجش عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی با استفاده از تکنیک تصمیم گیریچندمعیاره (مطالعه موردی: شرکت آموت) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
44 سیستم تولیدی چابک :(AMS) چارچوب و توانا سازنده ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
45 شبیه سازی سیستم های کنترل موجودی چند سطحی با پارامترهای تصادفی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
46 شناسایی ادعاهای تامین کننده مالی در پروژه های DBF با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها
47 شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر تسهیم دانش در سازمان با رویکرد یکپارچه ISM و GANP (مورد مطالعه: شرکت ملی گازایران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
48 شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی مبتنی بر روش دیمتل فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
49 شناسایی و اولویت بندی معیارهای اثر گذار درموفقیت فرایند شکل گیری استراتژی بصورت جمعی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
50 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثربرکارایی شرکت های هواپیمایی ایران بااستفاده ازرویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
51 عنوان مقاله : اولویت بندی فعالیتهای نگهداری و تعمیرات با استفاده از DEA/AHP (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
52 کاربرد منطق فازی و تکنیک داده کاوی در اولویت بندی فاکتورهای ارزیابی عملکرد (مطالعه موردی:پارک های علم و فناوری استان اصفهان) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
53 کاهش نرخ سود بانکی آری یا نه ؟ تحلیلی با استفاده از روش سیستم های دینامیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
54 مدل برنامه ریزی پورتفولیو (ماتریس BCG‎) بر مبنای داده های قطعی و فازی( مورد مطالعه: شرکت چینی بهداشتی ایساتیس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
55 مدلسازی علل ادعاهای مشارکت پیمانکار و تامین کننده مالی در قراردادهای DBF با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه