دکتر جلیل حیدری دهوئی

دکتر جلیل حیدری دهوئی دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

دکتر جلیل حیدری دهوئی

Dr. Jalil Heidary Dahooie

دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه چارچوبی برای شناسایی و اولویت بندی ابزارها و راهکارهای حمایت از تولیدکنندگان داخلی کالا و تجهیزات (مورد مطالعه: صنعت گاز) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 1
2 ارائه رویکردی جدید جهت انتخاب مدیر تیم تحقیق و توسعه با استفاده از روش سیموس تجدید نظر شده و آراس اینتروال (مورد مطالعه: شرکت کیسون) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 4
3 ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش اجتماعی با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 3، شماره: 9
4 ارائه مدلی استوار برای قیمت گذاری پویا و مقایسه آن با قیمت گذاری ایستا در زنجیره های تامین چندسطحی با رویکرد تئوری بازی ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 4
5 ارایه رویکردی نوین به منظور تصمیم گیری در خصوص انتخاب همسر مناسب با بهره گیری از روش های تصمیم گیری چندشاخصه (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 8، شماره: 27
6 ارایه یک مدل دوسطحی برای برنامه ریزی تعهد واحدهای نیروگاهی در ایران با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 6، شماره: 4
7 ارزیابی نیازهای آسیب دیدگان در چرخه ی عمر چهار روز ه ی حادثه در زنجیر ه ی تامین بشر دوستانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 6، شماره: 2
8 استفاده از تئوری اعداد خاکستری در روش های تصمیم گیری چند شاخصه برای ارزیابی ریسک برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 7، شماره: 28
9 استفاده از مدل حداکثر پوشش وزن دار با پوشش جزیی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مکانیابی شعب بانک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 47
10 انتخاب روش مناسب برای پیش بینی تکنولوژی موتور هواپیمای ایران 140 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 3
11 اولویت بندی کاربردهای اینترنت اشیاء در کشاورزی با استفاده از شاخص های توسعه پایدار (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 51، شماره: 4
12 Developing Proper Systems for Successful Cloud Computing Implementation Using Fuzzy ARAS Method (Case Study: University of Tehran Faculty of New Science and Technology) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 9، شماره: 4
13 تبیین الگوی تصمیم گیری داده محور برای شناسایی عوامل موثر بر رضایت معامله گران صرافی های برخط با استفاده از نقشه شناختی فازی(مورد مطالعه: گوگل پلی و اپل استور) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 17، شماره: 68
14 تعیین روش ورود شرکت های دانش بنیان به بازار خارجی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 5، شماره: 1
15 رتبه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد تجاری در سطح کشور با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمتغیره (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 27، شماره: 107
16 شناسایی و اولویت بندی ابعاد و مولفه های حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات صنعت گاز (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 15، شماره: 59
17 شناسایی و اولویت بندی راهکارهای کاهش هزینه زنجیره تامین کابل و تجهیزات نیروگاهی با استفاده از مهندسی ارزش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 17، شماره: 52
18 طراحی شبکه زنجیره تامین معکوس پسماندهای صنعتی با به کارگیری سیستم بین خودرویی هوشمند (VANET) (مورد مطالعه: خودروسازی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 3
19 طراحی مدل مدیریت زنجیره تامین پروژه ساخت مبتنی بر مدلسازی سیستم های مانا (مورد مطالعه: پروژه ساخت پتروشیمی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 21، شماره: 69
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه چارچوبی به منظور برنامه ریزی و هدایت مدیریت دانش در شرکت های مادر تخصصی(هلدینگ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازمانهای هلدینگ (کارکردها و چالشها)
2 ارائه چهارچوب تلفیقی EFQM,BSC جهت ارزیابی دانش سازمانی ( مطالعه موردی: مجتمع صنعتی بعثت) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
3 ارایه رویکردی تلفیقی به منظور ارزیابی وبسایت های تجاری با بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (مورد مطالعه: وبسایت خطوط هوایی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۷)
4 ارایه رویکردی نوین جهت انتخاب اعضای تیم تحقیق و توسعه با استفاده از روش سیموس تجدید نظر شده و مالتی مورا فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
5 ارایه متدلوژی برای استخراج دانش فنی با بهره گیری از نقشه های ذهنی (مطالعه موردی: سه حوزه تخصصی در سازمان بنادر و دریانوردی ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
6 ارایه متدلوژی به منظور شناسایی و اولویتبندی راهکارهای مدیریت دانش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
7 ارایه متدلوژی به منظوراستحصال دانش کارکنان دانش فنی بالحاظ ویژگی های تاثیر گذار براین فرآیند (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
8 ارایه مدل پیشنهادی ارزیابی آمادگی جهت پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی ERP صنعت برق کشور با بهره گیری از روش دلفی فازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
9 ارایه مدلی برای ارزیابی خطرات حرفه ای در صنعت ساختمانی با استفاده از رویکرد ترکیبی FMEA و GRA فازی پویا مورد مطالعه: شرکت ساختمانی فراطرح آریانا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
10 ارزیابی ریسک پروژه های ساخت و ساز با رویکردی جدید با به کار گیری روش FDEMATEL مطالعه موردی(پروژه تقاطع غیر همسطح علامه عسکری) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
11 استراتژی های توسعه سیستم های کدگذاری و طبقه بندی ملی به عنوان زیرساخت اطلاعاتی جریان کالا و خدمات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
12 انتخاب جانشین در شرکت خانوادگی با استفاده از روش ترکیبی سوارا-آراس با مقادیر بازه ای فازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
13 انتخاب کارکنان حوزه فناوری اطلاعات بر مبنای مدل شایستگی و با استفاده از رویکرد ترکیبی پاپریکا و آراس خاکستری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
14 انتخاب مدیرپروژه برمبنای مدل شایستگی: رویکرد تلفیقی پاپریکا و ماباک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
15 بررسی مدل های ارزیابی آمادگی جهت پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی ERP و ارایه یک مدل بومی برای صنعت برق کشور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
16 تدوین استراتژی های منابع انسانی با به کارگیری تجزیه و تحلیل عوامل محیطی و انتخاب استراتژی برتر به کمک ماتریس QSPM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
17 تصمیم گیری چندمعیاره برای انتخاب کارکنان حوزه فناوری اطلاعات بر مبنای مدل شایستگی: رویکرد ترکیبی سوآرا و تودیم (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
18 شناسایی و اولویت بندی ریسک پروژه های ساخت و ساز با لحاظ ارتباطات بین ریسکها با ترکیب روشهایANP و FDEMATL مطالعه موردی پروژه تقاطع غیر همسطح علامه عسکری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
19 شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش در صنعت بانکداری با روش ترکیبی ANP و DEMATEL (مورد مطالعه: بانک شهر) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
20 شناسایی و اولویت بندی معیارهای انتخاب محل مناسب برای احداث حوضچه پرورش ماهی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
21 شناسایی و اولویت بندی مهم ترین معیارهای ارزیابی عملکرد صادراتی با استفاده از روش سوارا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
22 عنوان مقاله : توسعه مدلی جهت ارزشیابی عملکرد کارکنان مبتنی بر رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس با تاکید بر عوامل شایستگی( مطالعه موردی: کارکنان بخش فروش شرکت تیام شبکه ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
23 عوامل کلیدی موفقیت پارک های علم و فناوری؛ مرور ادبیات به همراه پیمایش پارک فناوری پردیس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک های فناوری و سازمان نوآوری ایران
24 کاردانشی: تعاریف، ویژگیها و کمی سازی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش