دکتر قاسم بستانی

دکتر قاسم بستانی دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر قاسم بستانی

Dr. Qasim Bostani

دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.