دکتر محمد جنتی فر

دکتر محمد جنتی فر دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

دکتر محمد جنتی فر

Dr. Mohammad Janatifar

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.