دکتر مجید تلخابی

دکتر مجید تلخابی عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه

دکتر مجید تلخابی

Dr. Majid Talkhabi

عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی سیر تحول دینداری در جوامع اروپای غربی از دهه ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادیانی دوره: 8، شماره: 16
2 بررسی فقهی معرفی الگوهای منفی در تربیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی دوره: 6، شماره: 12
3 پایایی و ویژگی های روان سنجی پرسشنامه نگرش مذهبی در جمعیت دانشجویی (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 16، شماره: 1
4 راهکار های قانونی تبدیل مهریه های سنگین به مهر المثل یا مهر السنه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه امامیه دوره: 98، شماره: 1
5 رفق و مدارا در تربیت عبادی فرزندان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی دوره: 7، شماره: 13
6 قاعده اقدام و جبران تورم * (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه امامیه دوره: 93، شماره: 2
7 قاعده هدایت از دیدگاه فقه تربیتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی دوره: 8، شماره: 16