دکتر کریم عبداللهی نژاد

دکتر کریم عبداللهی نژاد استاد فقه دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر کریم عبداللهی نژاد

Dr. Karim Abdullahi Nejad

استاد فقه دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.