دکتر رضا دانشور ثانی

دکتر رضا دانشور ثانی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر رضا دانشور ثانی

Dr. Reza Daneshvar Thani

استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی فقهی قاعده «درء» با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 10، شماره: 33
2 بررسی قبض و بسط کیفرهای حدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 9، شماره: 32
3 تاثیر سبک زندگی اسلامی بر پیشگیری از جرائم مالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گفتمان حقوقی دوره: 9، شماره: 18
4 تحلیل حقوقی جرم مزاحمت نسبت به بانوان در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 8، شماره: 29
5 حقوق کیفری سوء عرضه کالا در فقه امامیه، حقوق ایران و کامن لا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 15، شماره: 57
6 ماهیت جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 15، شماره: 43
7 مرز میان «بزهکاری» و «بزه دیدگی» در جرم «تجاوز» (بررسی رویه قضایی شهر مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 16، شماره: 46
8 نقد و بررسی فقهی پذیرش قاعده تقادم در امور مدنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 5، شماره: 7
9 واکاوی ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اتانازی) از منظر فقه اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 15، شماره: 15