دکتر خالد غفوری

دکتر خالد غفوری هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

دکتر خالد غفوری

Dr. Khalid Ghafouri

هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.