دکتر حسن سواری

دکتر حسن سواری استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسن سواری

Dr. Hasan Savari

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 عملیات مسلحانه بازیگران غیردولتی علیه کشورها:تشکیک در قواعد حاکم بر توسل به زور (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 29، شماره: 46
2 اعمال حاشیه صلاحدید در پرتو مکاتب حقوقی و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 18، شماره: 1
3 تبارشناسی تعهدات بین المللی انرژی در پرتو موردپژوهی تعهدات حقوق سرمایه گذاری انرژی در معاهده منشور انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 19، شماره: 56
4 حقوق مکتسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 39، شماره: 66
5 حقوق و تکالیف دولتها در فضا از منظر حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 23، شماره: 90
6 رژیم تحریم های ملل متحد در برابر رژیم همکاری دیوان کیفری بین المللی: تاثیر قواعد اخلاقی ناشی از آموزه های حقوق بشری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 8، شماره: 29
7 فرهنگ ها و جهانی شدن قواعد حقوق بشردوستانه، باتاکید بر آسیبها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 17، شماره: 68
8 قواعد حقوقی حاکم بر پرواز هواپیماهای بدون سرنشین در نبردهای هوایی از منظر حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 51، شماره: 3
9 گونه شناسی رژیم حقوقی تعهدات بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 16، شماره: 44
10 ماهیت و قلمرو تعهد رفتار ملی در چارچوب موافقت نامه عمومی تجارت خدمات (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 78، شماره: 87
11 مشروعیت ارزیابی دولت ها در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد (دریافت مقاله) فصلنامه سازمان های بین المللی دوره: 3، شماره: 6
12 مصونیت دولت ها در پرتو دکترین مسیولیت حمایت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 1
13 منافع ملی حیاتی دولت ها در پرتو معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 4، شماره: 3
14 ناسازواری عدالت و صلح در دیوان کیفری بین المللی در پرتو پرونده عمرالبشیر(سودان) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 20، شماره: 1
15 نقش حفاظت از تنوع زیستی در تحقق توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 16، شماره: 60
16 واکاوی موضع شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص جنگجویان خارجی (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 10، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اسقاط هواپیمای مسافری مالزی و چارچوب حقوقی برای تحلیل مسئولیت بین المللی دولتها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول
2 بررسی تجربه زیسته زنان آنان آسیب دیده از نقش فضای مجازی در تعارضات زناشویی:یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران - با تاکید بر فضائل اخلاقی در خانواده و ازدواج و چالشهای آن- اولین جشنواره ملی خانواده و ازدواج
3 بررسی راهبردهای آموزشی برای دانش آموزان تیزهوش (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ایده های کاربردی در علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات فرهنگی
4 بررسی راهبردهای آموزشی برای دانش آموزان تیزهوش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در فقه، حقوق و روانشناسی