دکتر سیدجعفر سیف آبادی

دکتر سیدجعفر سیف آبادی استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سیدجعفر سیف آبادی

Dr. Seyed Jafar Seyfabadi

استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر شدت و دوره های نور بر رشد و زیتوده میکرو جلبک Chlorella vulgaris (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 19، شماره: 3
2 بررسی آلودگی ناشی از کارگاه های پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر روی پارامترهای کیفی آب رودخانه هراز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 4، شماره: 2
3 شناسایی و تعیین تنوع گونه ای شکم پایان جزیره هرمز: معرفی دو گونه حلزون جدید در سواحل ایرانی خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 6، شماره: 18
4 مقایسه تاثیر نصب چند نوع وسیله کاهنده صید ضمنی در کاهش صید ماهیان مهم تجاری با طول کمتر از LM۵۰ در ترال ویژه صید میگو در خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 12، شماره: 3
5 یافته علمی کوتاه: شناسایی خرچنگ منزوی libanarius signatus در جزیره هرمز؛ فراوانی، نسبت جنسی و عادت صدف گزینی این گونه (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 22، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات زیست محیطی فلزات مس و روی در بخشهای ژئوشیمیایی رسوبات ساحل شمال جزیره قشم (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
2 ارزیابی خطرات اکولوژیکی هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای در رسوبات ساحل بندرعباس (پارک سورو) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
3 The seasonal distribution of Ilyoplax frater in mudflat ecosystems of Hara Biosphere Reserve, Persian Gulf (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
4 بررسی تراکم راسته زوانتاریا Zoantharia در ناحیه جزرومدی جزیره هرمز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
5 بررسی خصوصیات مورفومتریک خرچنگ Xanthid (Leptodius exaratus) در ناحیه جزر و مدی جزیره هرمز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
6 بررسی ساختار رادولای Rhipidoglossan در 3 خانواده Turbinidae ،Trochidae و Neritidae (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
7 بلوغ جنسی و فصل تولید مثل در خرچنگ های xanthid گونه Leptodius exaratus در جزیره هرمز (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
8 پراکنش مکانی مراحل زیستی tonsa Acartia( ناپلیوس، کوپهپودیت و بلوغ) در سواحل مازندران طی فصل زمستان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
9 تاثیر مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر تنوع و پراکنش جمعیتی ماکروبنتوزهای رودخانه ماربوره به عنوان شاخص مدیریت کیفی آب (ارزیابی توان تولید) (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
10 ترکیب و فراوانی ساختار جامعه فیتوپلانکتونی در دو فصل گرم و سرد در آبهای جزیره هرمز(بخش شرقی خلیج فارس) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 تغییرات فصلی خرچنگ Ilyoplax frater در بسترهای گلی بوم سازگان مانگروی ذخیره گاه زیست کره حرا (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
12 سنجش میزان فلزات روی و مس در رسوبات و صدف خوراکی صخره ای (saccostrea cucullata)در ساحل شمالی جزیره قشم(خلیج فارس) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
13 شناسایی ریختی گونه های راسته زوانتاریا Zoantharia درمنطقه جزرومدی ساحل شرقی جزیره هرمز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
14 کاربرد نسبت های تشخیصی برای تعیین منشأ ترکیبات PAH در بوم سامانه های آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
15 مطالعه لیمونولوژیکی و ساختار جمعیتی بزرگ- بی مهرگان کفری رودخانه سزار (منطقه دورود) به عنوان شاخص زیست- بوم شناسی (توان تولید) و آلودگی آب (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست