دکتر سمیه سیما

دکتر سمیه سیما استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سمیه سیما

Dr. Somayeh Sima

استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثر اصلاح پارامترهای برف و مدل ذوب برف در بهبود شبیه سازی رواناب مدل SWAT در حوضه زرینه رود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 19، شماره: 4
2 ارزیابی عملکرد نقشه های پوشش اراضی جهانی در استخراج محدوده اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه آبریز دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 3
3 برآورد تبخیر از سطح دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده MODIS (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 11، شماره: 1
4 برآورد تبخیرتعرق واقعی در مقیاس محلی با استفاده از مدل SSEBop (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 18، شماره: 4
5 بررسی الگوی مکانی-زمانی شکوفایی جلبکی در تنگه هرمز و شناسایی متغیرهای محیطی موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 48، شماره: 2
6 پایش تغییرات مکانی- زمانی آلبدوی سطح دریاچه ارومیه با استفاده از داده های سنجنده MODIS (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 17، شماره: 2
7 پایش سطح تغذیه گرایی در دریاچه ارومیه با استفاده از الگوریتم های رگرسیون خطی چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر تصاویر ماهواره ای لندست-۸ و سنتینل-۲ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 19، شماره: 2
8 پیش بینی احتمال مکانی وقوع برف با استفاده از داده های سنجش از دور و زنجیره مارکوف مرتبه یک (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 6، شماره: 2
9 تعیین محدوده های روزانه سیلابدشت رودخانه ها در بخش جنوبی دریاچه ارومیه در سال ۲۰۱۰ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 3
10 تولید نقشه های دمای سطح زمین با قدرت تفکیک مکانی بالا از داده های ماهواره Sentinel-۲، )مطالعه موردی: اصفهان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 12
11 عدم قطعیت های برآورد تبخیر-تعرق واقعی در مقیاس حوضه آبریز با استفاده از مدل SEBAL (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 5
12 مدل سازی و مدیریت کیفیت آب رودخانه با رویکرد کنترل آلودگی در مبدا به منظور تامین سلامت آبزیان (مطالعه موردی: زرینه رود) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessment of hydrologic alternation of flow due to dam construction in an arid basin (the case of the gadar river in Urmia basin) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی رفتار بلندمدت و فن‌آوری‌های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها
2 ارزیابی نیاز آب زیست محیطی منابع آب سطحی کشور با تمرکز بر اکوسیستم های بااهمیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
3 برآورد نرخ تبخیر از سطح دریاچه ارومیه در زمان حداکثر تراز آب (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 برآورد نیاز آب زیست محیطی تالاب شادگان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 بررسی دقت روش تشت تبخیر از سطح مخازن در مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
6 پایش تغییرات سطح و استخراج منحنیهای زمانی ذوب برف با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
7 شبیه سازی بازنگری بهره برداری از سد چند منظوره مارون با اعمال ملاحظات زیست محیطی پایین دست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
8 شبیه سازی کیفیت آب رودخانه در شرایط بحرانی و اثربخشی اقدامات مدیریتی (مطالعه موردی: زرینه رود) (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران