دکتر حامد زندمقدم

دکتر حامد زندمقدم

دکتر حامد زندمقدم

Dr. Hamed ZandMoghadam

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز بافت رسوبی و تاثیر پوشش گیاهی در تپه های نبکای شهداد، شرق کرمان: کاربردی جهت ساز و کار تشکیل آنها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 115
2 آنالیز رخساره های اوولیتی سازند بادامو در جنوب شرق کرمان، جنوب بلوک طبس: الگویی از مدل ساحل و پشته های ساحلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 108
3 آنالیز رسوبات جزر و مدی کوارتزیت راسی در شرق زرند کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 25، شماره: 2
4 اهمیت خارپوستان در تفسیر شرایط رسوب گذاری دریایی دیرینه با تاکید بر اکینوئیدهای میوسن (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 14
5 پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ های رسوبی سیلیسی- آواری سازند پادها در برش خوش ییلاق، البرز شرقی: کاربردی برای تحلیل خاستگاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 35، شماره: 2
6 تشکیل انواع ساختارهای میکروبی (استروماتولیتها) بر اساس تغییرات محیط رسوبی و نوسانات سطح آب دریا: مثالی از نهشته های کربناته کامبرین پسین، شمال غرب کرمان، ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دیرینه شناسی دوره: 2، شماره: 2
7 تفسیر توالی پاراژنتیکی نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) درخاور و جنوب خاور زرندکرمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 70
8 چینهنگاری سکانسی نهشتههای کربناته سازند درنجال ) کامبرین پسین) در شرق و جنوب شرق زرند، شمال غرب کرمان: کاربردی برای جغرافیای دیرینه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 30، شماره: 1
9 کانی شناسی و ژئوشیمی بخش سولفیدی معدن سرب و روی طرز، شمال استان کرمان، مورد مطالعاتی از کانسارهای رسوبی با سنگ میزبان کربناته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 35، شماره: 3
10 ماکروفسیل های گیاهی، اثرفسیل ها، آنالیز رخساره ها و تفسیر محیط رسوبی سازند هجدک در برش چینه شناسی ده شیخ، شمال کرمان (ایران مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 35، شماره: 4
11 مقایسه ژئوشیمیایی ماسه سنگ‌های سازند پادها در شمال بلوک‌های طبس و یزد: کاربردی برای جغرافیای دیرینه (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 11، شماره: 1
12 منشاء و تاریخچه رسوبگذاری نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) در شمال غرب کرمان، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 25، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز رخساره های جزر و مدی-سبخایی سازند پادها واقع در ارتفاعات ازبک کوه (برش الگو)، شمال شرق طبس (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
2 بررسی مشخصات بافتی، ساختی و کانی شناسی رگه های سرب دار در معدن سرب و روی طرز واقع در شرق کوهبنان، شمال استان کرمان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
3 تاثیر پوشش گیاهی بر پارامترهای رسوب شناسی و ژیومورفولوژیکی در نبکاهای شمال شهداد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
4 تفسیر تاریخچه پس از رسوبگذاری و توالی پاراژنتیکی ماسه سنگهای سازند پادها واقع درشمال کرمان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
5 ژئوشیمی کانسار سرب و روی تاجکوه با سنگ میزبان کربناته واقع در جنوب بساب، شمال استان کرمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران
6 کانی شناسی و توالی پاراژنتیکی ماده معدنی تاجکوه (جنوب بساب، شمال استان کرمان): مطالعه موردی از کانسارهای سرب و روی با سنگ میزبان کربناته (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران
7 گزارش اولین رخداد از کانی سازی مس نوع اگزاتیک در ایران (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
8 محیط رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی نهشته های سازند پادها در شمال طبس،شرق ایران مرکزی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
9 مطالعه موردی از معدن تاجکوه واقع در جنوب بساب، شمال استان کرمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران
10 معرفی ساختار های استروماتولیتی- ترومبولیتی سازند کوهبنان (کامبرین میانی) در برش داهوئیه (جنوب شرق زرند)، شمال کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
11 معرفی و مکانیزم تشکیل انواع ساخت های تغییر شکل یافته رسوبات نرم در توالی کلوت های شهداد، جنوب غرب بیابان لوت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران