دکتر عبدالمطلب فریدی فر

دکتر عبدالمطلب فریدی فر استادیار، جامعه المصطفی (ص) العالمیه، قم، ایران.

دکتر عبدالمطلب فریدی فر

Dr. Abdolmotaleb Faridifar

استادیار، جامعه المصطفی (ص) العالمیه، قم، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.