دکتر سید محمود کاویانی

دکتر سید محمود کاویانی رئیس مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

دکتر سید محمود کاویانی

Dr. Seyed Mahmoud Kaviani

رئیس مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.