دکتر جواد قاسمی قمی

دکتر جواد قاسمی قمی استادیار گروه ادیان جامعه المصطفی العالمیه

دکتر جواد قاسمی قمی

Dr. Javad Ghasemi Ghomi

استادیار گروه ادیان جامعه المصطفی العالمیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.