دکتر ناصر باقری بیدهندی

دکتر ناصر باقری بیدهندی استادیار گروه تاریخ

دکتر ناصر باقری بیدهندی

Dr. Nasser Bagheri Bidhendi

استادیار گروه تاریخ

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.