دکتر سیدمحسن میری

دکتر سیدمحسن میری دانشیار جامعه المصطفی العالمیه

دکتر سیدمحسن میری

Dr. Seyed Mohsen Miri

دانشیار جامعه المصطفی العالمیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر عوامل غیر معرفتی در شکلگیری باور از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 2، شماره: 3
2 تاملی در چگونگی و ملاحظات روش شناختی اسلامی سازی دانش در اندیشه متفکران اسلامی خارج از ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین دوره: 7، شماره: 14
3 تحلیل و بررسی عقل عربی از منظر محمد عابد الجابری (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 2، شماره: 2
4 تحلیل و بررسی نوتجددگرایی (نومدرنیسم) اسلامی از منظر دکتر نورخالص مجید (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین دوره: 6، شماره: 12
5 تعمقی در چیستی اسلامی سازی دانش در اندیشه متفکران اسلامی خارج از ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین دوره: 5، شماره: 9
6 چپ اسلامی و غیرواقع گرایی دینی در اجتهاد در شریعت؛ با تامل در آرای حسن حنفی و علی شریعتی. (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین دوره: 8، شماره: 15
7 ظرفیت های انسان شناسانه و هستی شناسانه فطرت با تکیه بر آیات قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 3، شماره: 9
8 قاعدهی «الواحد» از منظر قرآن کریم (نقد و بررسی برخی دیدگاهها) (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 2، شماره: 4
9 منابع فرهنگ متعالی از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 4، شماره: 12
10 نقد و بررسی نظریه نقد عقل عربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین دوره: 1، شماره: 2
11 نقش عالم مثال در پاسخگویی به بحران های انسان معاصر از دیدگاه هانری کربن (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 1، شماره: 1