دکتر مائده هدایتی فرد

دکتر مائده هدایتی فرد استادیار گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر مائده هدایتی فرد

Dr. Maedeh Hedayatifard

استادیار گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون رابطه فشردگی سیستم فعالیت اقتصادی و تاب آوری مناطق شهری موردپژوهی: شهرستان های استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 4، شماره: 8
2 بررسی کارکرد و ظرفیت درآمدزایی برج میلاد در اقتصاد شهر تهران (دریافت مقاله) نشریه فضای شهری و حیات اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
3 تبارشناسی فضاهای انحصاری در نواحی ساحلی پیراشهری کرانه جنوبی دریای مازندران از چیستی تا نقش پذیری در سامانه های قانونی و برنامه ریزی (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 27، شماره: 3
4 تبیین دلیلی سازوکار تولید فضاهای انحصاری در نواحی ساحلی پیراشهری (موردپژوهی: کرانه جنوبی دریای کاسپین) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 9، شماره: 1
5 توسعه چارچوب انگاشتی از فضاهای انحصاری در نواحی ساحلی پیراشهری: کرانه جنوبی دریای کاسپین از شهرستان ساری تا محمود آباد (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of the concept Transit-Oriented development in linear urban spatial structures: (Fereidunkenar as the case study) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
2 ارزیابی اثرات کریدور ارتباطی آزاد راه تهران - شمال بر تحولات فضایی شهر چالوس (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
3 برنامه ریزی محیطی با استفاده از فن تحلیل مناسبت محیطی برای توسعه جدید در نواحی قابل تخریب، پاکسازی و توسعه مجدد در ناحیه خرد شهری: منطقه 17 شهرتهران به عنوان نمونه موردی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
4 بکارگیری چارچوب پیشنهادی فرایند برنامه ریزی محیطی همکارانه برای رویارویی با آلودگی های محیط زیستی،منطقه شش تهران به عنوان نمونه موردی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
5 بکارگیری عرصه روندکاری رهیافت برنامه ریزی محیطی همکارانه برای رویارویی با آلودگی های محیط زیستی در نواحی شهرها: منطقه شش شهر تهران به عنوان نمونه موردی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
6 سنجش میزان پایداری محیط زیستی در شهر ساحلی بابلسر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
7 مدیریت تغییرکاربری زمین برای ارتقای کیفیت محیطی نواحی شهری مطالعه موردی منطقه یک شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
8 نقش رهیافت همکارانه در تولید سیاست های یکپارچه محیط زیستی: سیستم برنامه ریزی شهری تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان